• Imprimeix

Temporal Gloria

Recull de visors i geoserveis

Efectes del temporal Gloria (Visor Evolució de la Costa)

Aquest visor permet la comparació d’ortoimatges generades a partir de fotografies aèries captades amb anterioritat i amb posterioritat a temporals que han afectat el litoral del país, amb l’objectiu de facilitar l’avaluació dels danys ocasionats. Inclou diferents capes d'informació associades al temporal Gloria. Accés al visor


visor riuades

Efectes del temporal Gloria a la Tordera, Fluvià, Baix Ter i Llobregat (Visor Riuades)

Aquest visor permet la comparació d’ortoimatges generades a partir de fotografies aèries captades amb anterioritat i amb posterioritat a diferents episodis de temporals i pluges fortes. Inclou diferents capes d'informació associades al temporal Gloria. Accés al visor


Visor estimació provisional temporal Gloria al delta de l'Ebre

Permet observar l'estimació provisional de la superfície coberta per l'aigua i/o sòls humits el dia 9 de gener (en blau fosc, 22 637 ha) i també la superfície addicional coberta per l'aigua en data 21 de gener (en blau clar, 3 941 ha). A aquestes capes se superposen els límits dels termes municipals. D'aquesta manera es pot copsar tant l'extensió de les zones humides habituals del Delta com els terrenys que han pogut quedar negats per la borrasca. Accés al visor


Geoserveis WMS associats

WMS Costa Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims

WMS Riuades Geoservei per a l’avaluació dels danys ocasionats en zones fluvials per episodis de temporals i pluges