• Imprimeix

Cartografia geològica i geotemàtica

Cartografia geològica, edafològica i geotemàtica formalment homogènia a l'escala pròpia de la planificació territorial i urbanística

Cartografia geològica

Mapes geològics a diferents escales, model geològic 3D...

Cartografia hidrogeològica

Mapa hidrogeològic 1:25.000, Mapa d'àrees hidrogeològiques 1:250.000, altres mapes hidrogeològics

Cartografia de riscos geològics

Mapa de prevenció de riscos geològics 1:25.000, Mapa de zones d'allaus 1:25.000...

Cartografia de sòls

Mapa de sòls 1:25.000 i Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000

Mapa geotècnic de Barcelona

Mapes, memòria i columnes dels sondatges més representatius del subsòl de Barcelona 1:25.000

Mapes geofísics i sísmics

Mapa aeromagnètic, mapes gravimètrics, mapes sísmics...