• Imprimeix

Ruptura sísmica

El mecanisme focal obtingut per diferents centres representa un moviment de cisalla horitzontal senestre en una falla en direcció entre submeridiana i N20ºE, que es correspon amb les direccions dels principals accidents reconeguts en aquesta part del Rif (figura 2).

Figura 2. Mapa tectònic de la zona.

Figura 2. Mapa tectònic de la zona.

Sobre el mapa geològic regional a escala 1:50.000 (figura 3), s'han representat les posicions de les diferents localitzacions del terratrèmol principal donades per diferents centres:

  • CSEM: 35.2º N 4.0º W (European-Mediterranean Seismological Centre).
  • USGS: 35.235º N 3.963º W (National Eartquake Center, USA).
  • IGN: 35.142º N 3.997º W (Instituto Geográfico Nacional, España).
  • SPGM: 35.190º N 3.996º W (Centre de Physique du Globe, Rabat Agdal, Morocco).
  • CNRM: 35.22º N 3.90º W (Centre National de la Recherche Scientifique et Technique, Rabat, Morocco).
Figura 3. Mapa geològic 1:50.000 (Service Géologique du Maroc, 1984). Els punts negres representen les posicions de les diferents localitzacions del terratrèmol principal donades per diferents centres. En triangles blaus els emplaçaments dels accelerògrafs. En cercles vermells les zones on s'han fet observacions als edificis i en quadres taronges les zones on s'han fet observacions de camp. En ratlla discontinua negra s'ha dibuixat el possible traçat de la falla.

Figura 3. Mapa geològic 1:50.000 (Service Géologique du Maroc, 1984). Els punts negres representen les posicions de les diferents localitzacions del terratrèmol principal donades per diferents centres. En triangles blaus els emplaçaments dels accelerògrafs. En cercles vermells les zones on s'han fet observacions als edificis i en quadres taronges les zones on s'han fet observacions de camp. En ratlla discontinua negra s'ha dibuixat el possible traçat de la falla.

 

La longitud de la ruptura, segons les relacions empíriques acceptades, per a un sisme de Mw: 6.5 correspon a uns 20-30 km i el salt horitzontal de falla d· aproximadament 1 metre.

Les observacions de terreny realitzades per nosaltres i per diferents equips (comunicació personal de Ben Brahim, desprès de visita sobre el terreny i un vol en helicòpter) no han permès posar de manifest l'existència de ruptures de superfície.

En canvi, hem pogut posar de relleu l·existència de petites fissures d·ordre centimètric que se segueixen sobre el terreny durant centenars de metres en diferents indrets. En el mapa de la (figura 3) indicat les nostres observacions prop de la platja del Club Mediterranée i a la regió d'Ifassayene (fotos 1 a 4). Molt possiblement aquestes fissures s·han produït a sobre de la ruptura sísmica ja que segueixen direccions properes a la direcció de la falla donada pel mecanisme focal, es a dir aproximadament entre N-S i N20ºE.