• Imprimeix

XEGCat de Girona, Salt i Vilablareix (2019-2020)

La primera xarxa operativa d’estacions geotèrmiques del projecte XEGCat ha estat implementada a l’àmbit urbà i periurbà dels municipi de Girona, Salt i Vilablareix. La xarxa s’ha executat entre els anys 2019 i 2020

Estacions implementades i instrumentació

Actualment, la XEGCat Girona, Salt i Vilablareix compta amb 22 punts de mesura ubicats a l’àrea urbana i periurbana.

La xarxa es divideix en les dos sub-xarxes següents:

  • Sub-xarxa primària: 11 estacions de mesura corresponents a 11 sondeigs executats entre 2019 i 2020 (5 sondeigs finalitzats com a punts tancats o cimentats amb sonda geotèrmica, i 6 sondeigs oberts equipats amb tub piezomètric de 100 metres de longitud), que han estat equipats amb sensors de temperatura segons diferents configuracions i sensors de nivell piezomètric.
  • Sub-xarxa secundària: 11 punts de control corresponents a piezòmetres i pous preexistents en els que s’ha instal·lat un sensor de temperatura i nivell piezomètric de funcionament autònom i on periòdicament es realitzen perfils de temperatura.

 

XEGCat de Girona, Salt i Vilablareix

Mapa de situació dels 22 punts de mesura i control de la XEGCat de Girona, Salt i Vilablareix

Xarxa d'estacions geotèrmiques de Catalunya (XEGCat)

Xarxa d'estacions geotèrmiques de Catalunya per a la implementació de monitoratge del recurs geotèrmic superficial

Columnes litològiques dels sondeigs de la XEGCat

Descarrega v1.0 (Gener 2022, català) [zip; 53 MB]

Assaigs de resposta tèrmica - TRT

Descarrega v1.0 (Gener 2022, català) [zip; 8,5 MB]

En relació a les estacions geotèrmiques de la xarxa primària, aquestes poden ser de sondeig obert o tancat en funció de l’acabament de la perforació realitzada.

Les estacions corresponents a sondeigs oberts, s’han equipat amb tub piezomètric de PVC de 114 mm de diàmetre (114 / 104 mm). En l’interior del tub piezomètric, s’ha instal·lat cadenes de sensors de temperatura puntuals configurades per a cada sondeig en funció de les característiques del terreny. A més, s’ha instal·lat també un sensor addicional de nivell piezomètric (pressió de columna d’aigua) i temperatura.

Les estacions corresponents a sondeigs tancats, s’han equipat amb sonda geotèrmica de PE100 40,0 x 3,7 mm en simple U que posteriorment han estat cimentades in-situ amb beurada de ciment termoactiu, amb una densitat compresa entre 1,1 i màxim 1,35 gr/cm3 i una conductivitat tèrmica mínima de 2 W/(m·K). Aquestes sondes han permès la realització d’assaigs de resposta tèrmica TRT (Thermal Respons Test) per l’obtenció de dades de conductivitat tèrmica i resistivitat de la perforació. Els informes de resultats d’aquests assaigs es poden descarregar en format PDF. En aquestes estacions s’han instal·lat també sensors de temperatura a diferents profunditats.

Totes les estacions de la xarxa primària han estat equipades amb un sistema de telemetria per l’adquisició i enviament automàtic dades. Les dades primer són emmagatzemades en un enregistrador de dades temporal per ser enviades de forma automàtica a la base de dades espacial del sistema NetMon© (Sistema de monitoratge d'estacions de mesura i control) de l’ICGC.

Treballs de descàrrega de dades en punts de la subxarxa secundària. Estació equipada a Girona ciutat.

Treballs de descàrrega de dades en punts de la subxarxa secundària. Estació equipada a Girona ciutat. Esquema constructiu de les estacions geotèrmiques implementades en piezòmetres oberts de la xarxa primària. Interior d’una de les estacions de monitoratge amb el els dispositius de recollida de dades, alimentació i enviament.

 

La següent taula mostra les característiques resum dels 22 punts de la XEGCat a l’àmbit urbà i periurbà de Girona, Salt i Vilablareix. L’usuari pot descarregar les columnes litològiques i els informes dels assajos de resposta tèrmica o TRT disponibles. Les dades de temperatura i nivell piezomètric dels diferents sensors a diferents profunditats poden visualitzar-se i descarregar a a través del visor ICGC Geoíndex - XEGCat.

 

Sub-xarxa

ID

Longitud (m)

Tipus de punt

Instrumentació

Cota (msnm)

Profunditat (m)

Columnes litològiques (PDF)

Informes assaigs de resposta tèrmica (TRT) (PDF)

Primària

SXG-01

102

Punt cimentat (tancat)

4 sensors puntuals de T

+78.7,
+66.7,
+45.7,
+15.7  

11,
23,
44,
74

pdf

pdf

Primària

SXG-02

100

Punt piezomètre (obert)

1 cadena de sensors puntuals de T i un sensor de NP

+40.2,
+30.2,
+14.2,
-0.2,
-20.2

38,
48,
63,
78,
98

pdf

-

Primària

SXG-03

102

Punt cimentat (tancat)

4 sensors puntuals de T

+179.9, +167.9, +146.9,
+116.9

11,
23,
44,
74

pdf

pdf

Primària

SXG-04

100,00

Punt piezomètre (obert)

1 cadena de sensors puntuals de T i un sensor de NP

+65.9,
+52.9,
+32.9,
+7.9,
-17.1

11,
24,
44,
69,
94

pdf

-

Primària

SXG-05

100,00

Punt piezomètre (obert)

1 cadena de sensors puntuals de T i un sensor de NP

+63.5,
+50.5,
+30.5,
+5.5,
-14.5

12,
25,
45,
70,
90

pdf

-

Primària

SXG-06

102

Punt cimentat (tancat)

4 sensors puntuals de T

+77.8,
+65.8,
+44.8,
+14.8

11,
23,
44,
74

pdf

pdf

Primària

SXG-07

102

Punt cimentat (tancat)

4 sensors puntuals de T

+68.1,
+56.1,
+35.1,
+5.1

11,
23,
44,
74

pdf

pdf

Primària

SXG-08

100

Punt piezomètre (obert)

1 cadena de sensors puntuals de T i un sensor de NP

+79.7,
+64.7,
+44.7,
+19.7,
-0.3

12,
27,
47,
72,
92

pdf

-

Primària

SXG-09

100

Punt piezomètre (obert)

1 cadena de sensors puntuals de T i un sensor de NP

+64.8,
+49.8,
+29.8,
+14.8,
-0.2

32,
47,
67,
82,
97

pdf

-

Primària

SXG-10

102

Punt cimentat (tancat)

4 sensors puntuals de T

126.4,
114.4,
93.4,
63.4

11,
23,
44,
74

pdf

pdf

Primària

SXG-11

100

Punt piezomètre (obert)

1 cadena de sensors puntuals de T i un sensor de NP

+82.7,
+67.7,
+52.7,
+27.7,
+2.7

18,
33,
48,
73,
98

pdf

-

Secundària

SXGb-01

105

Piezòmetre preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+39,97

61

pdf

-

Secundària

SXGb-02

237

Pou preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+57,49

23

pdf

-

Secundària

SXGb-03

150

Piezòmetre preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+43,25

35

pdf

-

Secundària

SXGb-06

100

Piezòmetre preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+39,97

87

pdf

-

Secundària

SXGb-07

55,2

Piezòmetre preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+40,05

29

pdf

-

Secundària

SXGb-08

127

Piezòmetre preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+40,24

29

pdf

-

Secundària

SXGb-09

200

Piezòmetre preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+39,95

45

pdf

-

Secundària

SXGb-10

200

Pou preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+40,58

48

pdf

-

Secundària

SXGb-11

60,7

Pou preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+52,09

58

pdf

-

Secundària

SXGb-12

12

Piezòmetre preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+60,1

10

pdf

-

Secundària

SXGb-13

35

Piezòmetre preexistent

1 sensor puntual de T i de NP

+48,3

25

pdf

-