• Imprimeix

Notícia 388 - L'ICGC finalitza el recobriment territorial de la borrasca Gloria

7/2/20 6.59

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha finalitzat el recobriment territorial de la borrasca Gloria i tota la informació recollida és accessible en els tres visors habilitats per comprovar els danys ocasionats pel seu pas. Per facilitar la consulta, tots tres visors es troben en el mateix enllaç.

Es tracta d'eines que ofereixen a les diverses administracions l'avaluació dels desperfectes i també donen a conèixer a la ciutadania les afectacions de manera visual.


Els tres visors que l'ICGC ha habilitat amb aquests objectius són:

Visor de l’evolució de la costa. Compara imatges generades tant amb fotografies aèries com captades per satèl·lit, preses abans i després dels diversos temporals que han afectat Catalunya els darrers anys. Si se selecciona la borrasca Gloria, es pot apreciar l'impacte en tota la línia de costa (amb imatges preses entre el 24 i el 27 de gener) i també, en concret, al Delta de l'Ebre (amb imatges de satèl·lit del 16, 23 i 26 de febrer).

Visor riuades. Compara entre un mapa topogràfic, les imatges anteriors a les riuades i les posteriors, les zones de la Tordera (imatge de 24 de gener), el Fluvià (24 de gener), el Ter (28 de gener) i el Baix Ter (23 de gener, en aquest cas, captades amb el Sentinel 2).

Visor d'estimació provisional al Delta de l'Ebre. Aquest és el primer visor que es va habilitar immediatament després del Gloria amb imatges del Sentinel 1. S'hi observa l'estimació provisional de la superfície coberta per l'aigua i/o els sòls humits el dia 9 de gener (en blau fosc, un total de 22 637 ha) i també la superfície addicional coberta per l'aigua en data 21 de gener (en blau clar, 3 941 ha). A aquestes capes se superposen els límits dels termes municipals. D'aquesta manera es pot copsar tant l'extensió de les zones humides habituals del Delta com els terrenys que han pogut quedar negats per la borrasca.
Cal dir que l'eina no permet calcular la profunditat de la làmina d'aigua existent, que pot anar des d'un terreny simplement humit a inundat, ni distingir si es tracta d'aigua salada o dolça. Era, doncs, un instrument que l'ICGC va posar a disposició de la ciutadania i de l'Administració per a una primera estimació de la zona inundada.

Tota aquesta informació generada també es troba disponible als Geoserveis WMS associats: WMS Costa (geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims) i WMS Riuades (geoservei de riuades, canal visible sobre ortofotomapa).

La publicació d'aquests visors forma part de les funcions de l'ICGC, com a servei públic, de difondre informació cartogràfica dels fenòmens naturals que afecten el territori perquè serveixi de base per a estudis posteriors.