• Imprimeix

Notícia 386 - Noves imatges de l'ICGC per recobrir totes les zones afectades per la borrasca Gloria

28/1/20 7.01

Una de les funcions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és difondre informació cartogràfica dels efectes produïts pels fenòmens naturals que esdevenen en el territori perquè serveixi de base per a estudis posteriors.

Dins d'aquest marc d'actuació, l'ICGC cobrirà amb vols fotogramètrics les zones més afectades pel temporal Gloria: Delta de l'Ebre, el Fluvià, la Tordera, el Ter i la línia de costa.

Fins al moment s'ha cobert i generat la corresponent ortofoto dels àmbits següents:

Delta de l'Ebre, zones afectades pel temporal amb una mida de píxel de 15 cm.

El Fluvià, zones afectades per les riuades amb una mida de píxel de 10 cm.

La Tordera, zones afectades per les riuades amb una mida de píxel de 10 cm.

A més, també ha processat imatges del satèl·lit Sentinel 2 de l'ESA amb una mida de píxel de 10 metres que cobreixen les zones del Baix Ter i del Delta de l'Ebre. Tan aviat com la situació meteorològica ho permeti es realitzarà el vol de les zones afectades del Ter captant imatges amb una mida de píxel de 10 cm.

Addicionalment s'ha volat la costa de Catalunya amb una mida de píxel de 10 cm. Es preveu finalitzar el vol els propers dies, un cop processades les ortofotos generades s'aniran incorporant al visor de l'evolució de la costa.

La informació corresponent al Delta de l'Ebre es troba disponible al visor de l'evolució de la costa (ICGC), mentre que la corresponent a les zones afectades per les riuades al visor dels efectes de les riuades (ICGC).

El recull de tota la informació generada de la borrasca Gloria es troba disponible a través d'aquest enllaç.