• Imprimeix

U-Geohaz

Avaluació de l'impacte de riscos geològics d'àrees urbanes, desenvolupant productes per a la prevenció i validació per a Protecció Civil


L'ICGC participa en el projecte U-Geohaz, desenvolupant nous productes per a la prevenció de riscos geològics i la validació de les seves potencialitats mitjançant la seva implementació per part de les Autoritats de Protecció Civil (CPA) implicades. Aquests nous productes, que seran compatibles amb la Directiva INSPIRE i es desenvoluparan seguint les recomanacions del Marc de SENDAI per a la Reducció de Desastres, permetran monitorar les deformacions del terreny associades a riscos geològics. El monitoratge és punt clau per a la prevenció i reducció del risc que causen aquests tipus de fenòmens, especialment en zones urbanes o amb infraestructures crítiques.

El projecte U-Geohaz pretén, mitjançant mapes, avaluar i comunicar, de forma contínua la possible afectació per l’activitat de riscos geològics. A través dels mapes es pretén també emetre alertes primerenques i avisos de potencials inestabilitats a les zones monitorades. El projecte partirà dels resultats obtinguts en el projecte anterior SAFETY amb la novetat que els mapes s’actualitzaran gairebé en temps real per tal de realitzar el seguiment de l’activitat del risc geològic. Aquests mapes seran una eina clau de suport als sistemes d’alerta primerenca (EWS) d’esllavissades, caigudes de blocs i riscos associats a l’activitat volcànica. Es validarà l’aplicabilitat dels productes obtinguts en dues zones de prova ubicades a les Illes Canàries (Espanya), pel que fa a volcans i caigudes de blocs, i a la Vall d'Aosta (Itàlia), per a esllavissades.

El projecte inclourà una revisió de la relació entre els serveis geològics de la UE (SG) i les respectives Autoritats de Protecció Civil (CPA), amb l'objectiu de contribuir a millorar les seves cooperacions. Aquesta tasca serà rellevant per omplir un buit detectat durant el projecte SAFETY, on les CPA han demostrat un alt interès en els productes desenvolupats, però una baixa capacitat per produir-lo.

Definició de llindars de pluja (Illes Canàries)

Definició de llindars de pluja (Illes Canàries)

U-Geohaz a un cop d'ull

 • Títol: integrated Geohazards impact assessment for urban areas U-Geohaz
 • Instrument: European Commission, Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG ECHO). Unit A/4 – Civil Protection Policy. Union Civil Protection Mechanism
 • Finançament: 990.602,31 €
 • Contribució CE: 742.951,73 €
 • Durada: 24 mesos
 • Data d'inici: 1 de gener de 2018
 • Data d'acabament: 31 de novembre de 2019
 • Consorci: 19 socis de 14 països
 • Coordinació projecte: Centre Tecnològic i Telecomunicacions de Catalunya
 • Pàgina web: U-Geohaz
 • Programa: Projecte finançat per la UE [UCPM-2017-PP-AG: UCPM-783169]