• Imprimeix

Projectes R+D+i

Línies i projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Col·laboracions en projectes de recerca

Projectes de recerca d’altres entitats finançats per fons estatals com europeus, on se sol·licita l’expertesa de l’ICGC a tasques científiques

Observació de la Terra i els indicadors de desesenvolupament sostenible

Les dades d’observació de la Terra, com a geoinformació, són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides

Projectes internacionals per temes

Projectes internacionals organitzats per temes

Reculls anuals de projectes

Reculls anuals de projectes R+D+i, projectes internacionals...