• Imprimeix

Base de dades macrosísmica de Catalunya

La Base de Dades Macrosísmica recull les intensitats percebudes a les diferents poblacions al voltant de l'epicentre per a cada sisme

La Base de Dades Macrosísmica conté informació sobre terratrèmols percebuts per la població. Per a cada sisme es recull les intensitats percebudes a les diferents poblacions al voltant de l'epicentre. Els mapes són publicats amb un editor en línia de la Base de Dades Macrosísmica (MIDOP) que visualitza les intensitats percebudes.

MIDOP ha estat desenvolupat per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia de Milà (Itàlia) i aplicat a la base de dades de l'IGC gràcies a la participació en el projecte europeu NERIES (2006-2010).

NEtwork of Research Infrastructures for European Seismology (NERIES)

NA4: Base de dades de terratrèmols històrics

Escala d'Intensitats MSK

Descripció detallada de l'escala MSK basada en la definició original de l'escala MSK-64

Segles XIV i XV (1373-1450)

Durant els segles XIV i VX es varen produir a Catalunya diversos terratrèmols que van ocasionar danys importants. Alguna d'aquestes grans sacsejades es va arribar a percebre fins a més de tres-cents quilòmetres de distància (a Espanya i França). L'existència de fonts contemporànies de l'època medieval a Catalunya ens permet estudiar aquests terratrèmols amb més detalls. El bon estat de conservació de documents antics i la riquesa de la descripció dels esdeveniments ens han permès fer una reconstrucció relativament fiable.

Aquest lloc web conté dades macrosísmiques dels terratrèmols de Catalunya, compilat per C. Olivera, E. Redondo, J. Lambert, Riera Melis A. i A. Roca (2006), en el llibre titulat "Els terratrèmols dels Segles XIV i XV a Catalunya" (PDF, 20 MB), posat a disposició del públic en el marc de les activitats del projecte NERIES de la UE (abril 2010).

Selecció per terratrèmol


Segles XVI, XVII, XVIII i XIX

(en preparació)

Segles XX-XXI (1914-2008)

A principis del segle XX, quan un sisme era percebut es van començar a realitzar enquestes macrosísmiques a les poblacions de l'àrea afectada, per part de l'Observatori Fabra (a partir de l'any 1914), dels quals se'n conserven els originals. A partir de 1984 s'han realitzat conjuntament amb l'Institut Geològic de Catalunya (anteriorment Servei Geològic de Catalunya). La base de dades consta de més de 5000 registres d'intensitats percebudes. El llistat de sismes percebuts fins l'any 1996, amb els seus paràmetres principals, pot trobar-se en l'Atles Sísmic de Catalunya publicat l'any 1999.