• Imprimeix

WMS de gravimetria

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms

Darrera actualització: Novembre 2022

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic

Capes disponibles

Totes les capes són visibles a totes les escales

Capa

Nom capa

Anomalia de Bouguer 1:250.000

anomalia_bouguer_250000

Anomalia de Bouguer 1:500.000

anomalia_bouguer_500000

Dades de l’anomalia de Bouguer

anomalia_bouguer_dades

Isolínies de l’anomalia de Bouguer

anomalia_bouguer_isolinies

Anomalia regional

anomalia_regional

Isolínies de l’anomalia regional

anomalia_regional_isolinies

Anomalia residual

anomalia_residual

Isolínies de l’anomalia residual

anomalia_residual_isolinies

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=anomalia_bouguer_250000&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904.96,4476085.49546512,530907.3,4758506.49453488&WIDTH=817&HEIGHT=836