• Imprimeix

WMS de geofísica aplicada

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geofisica-aplicada/wms

Darrera actualització: Juliol 2023

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats:  4326, 25831
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic

Capes disponibles

Totes les capes són visibles a totes les escales

Capa

Nom capa

Magnetotel·lúrica (MT) – punts

magnetotellurica-punts

Magnetotel·lúrica (MT) – línies

magnetotellurica-linies

Tomografia elèctrica (ERT)

tomografia-electrica

Sondeig elèctric vertical (SEV)

sondeig-electric-vertical

Prospecció sísmica de refracció (SRA)

prospeccio-sismica-refraccio

Prospecció sísmica de reflexió (SRX)

prospeccio-sismica-reflexio

Anàlisi d’ones superficials (MASW) – punts

analisi-ones-superficials-punts

Anàlisi d’ones superficials (MASW) – línies

analisi-ones-superficials-linies

Quocient espectral H/V

quocient-espectral-h-v

Array de sísmica passiva

array-sismica-passiva

Testificació geofísica en pous

testificacio-geofisica-pous

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/geofisica-aplicada/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=magnetotellurica-punts&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904.96,4476085.49546512,530907.3,4758506.49453488&WIDTH=817&HEIGHT=836