• Imprimeix

WMS Inventari d’espais d’interès geològic (IEIG)

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/espais-interes-geologic/wms

  

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 25831, 4326.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, JPEG, TIFF.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Descarrega IEIG

Més informació i descàrrega de l’Inventari d’espais d’interès geològic

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Espais d’interès geològic

espais-interes-geologic

Altres elements (polígons)

elements-poligons

Altres elements (punts)

elements-punts

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/espais-interes-geologic/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=espais-interes-geologic&FORMAT=image/png&STYLES=&SRS=EPSG:25831&BBOX=422347,4573133,436514,4588953&WIDTH=817&HEIGHT=836