• Imprimeix

Problemes freqüents dels WMS

Els WMS donen l'error "...imatge massa gran..." o "...InvalidDimensionalValue..."

Per motius de seguretat i d'un correcte dimensionament dels servidors que ofereixen els geoserveis, existeix una limitació en el volum de les imatges que es generen arran d'una petició WMS. El volum és condicionat per les dimensions de la imatge sol·licitada (en píxels) i per la quantitat d'informació geogràfica que s'ha d'incloure.

Treballant en un entorn de pantalla convencional (resolució de pantalla de 96 dpi), i amb les limitacions de rang d'escala que es defineixen en els geoserveis, normalment les peticions que es generen mai no provoquen una imatge resultant que superi en volum el màxim permès pel servidor.

Tot i això, és molt comú l'error que retornen els servidors quan des d'una aplicació client es fa una petició que implica una resolució superior, cosa que es produeix sovint quan s'executen funcions d'impressió o d'exportació a determinats formats (per exemple, PDF). Aquest error es pot manifestar de diferents formes, depenent del servidor i de com tracta l'aplicació client els missatges d'aquest, però normalment ocasiona que no es visualitzin les capes WMS i/o que es mostri un error del tipus 'la imatge és massa gran'.

Solucions:

  • Per a visualització, fer peticions d'imatges més petites o amb menys informació.
  • Per a impressions a alta resolució, descarregar els fitxers corresponents des del visualitzador ICGC.

 

No es veu la capa que heu carregat

Alguns dels serveis disposen de capes amb limitacions de visualització en funció de l'escala de representació. Aquesta escala es calcula en funció de dos tipus de paràmetres:

Mides de la imatge sol·licitada: són les que s'indiquen mitjançant els paràmetres width i height.

Extensió geogràfica sol·licitada: és la indicada amb les dues coordenades (xmin, ymin, xmax, ymax) que s'especifiquen al paràmetre BBOX.

La relació entre aquests dos paràmetres determina l'escala de la imatge seguint la fórmula següent:

La visibilitat d'una capa anirà vinculada al fet que l'escala especificada sigui dins el rang de visualització que s'hagi especificat per l'administrador del servei i que es pot consultar a la definició de capes de cada servei (camps del rang d'escala) dins aquest mateix document. En cas que l'escala desitjada no acompleixi aquesta condició, el resultat retornat pel servidor serà una imatge en blanc.

Igualment, s'ha de tenir en compte un altre aspecte. Anteriorment hem calculat l'escala desitjada utilitzant les abscisses (coordenades xmax i xmin) i l'amplada de la imatge (width), però també es pot fer aquest càlcul mitjançant les ordenades (coordenades ymax i ymin) i l'alçada de la imatge (height):

La no coincidència d'ambdues fórmules implica una deformació de la imatge, donat que l'escala vertical i la horitzontal no són la mateixa.

Consulteu la documentació dels geoserveis corresponents per conèixer els rangs de visualització que apliquen en cada cas.

 

Alguns WMS donen problemes en gvSIG

En accedir des del programari gvSIG 1.12 a alguns WMS, el programari queda blocat quan es fa un zoom o desplaçament un cop s’ha obtingut la imatge inicial.

Això passa quan es fa servir o es té activada la funcionalitat “Realce”, disponible dins del menú “Propiedades del raster”.

Es tracta d’un problema en el processament de les dades del servei que es produeix en l’ús del programari gvSIG, a partir de la versió 1.9, tot i que només en la versió 1.12 ve activada la funcionalitat “Realce” per defecte.

Els formats afectats són JPEG, TIFF i PNG.

Per tal d'evitar aquest problema, cal desactivar l’opció “Realce”:

  • En el menú dret, sobre del nom de la capa corresponent, feu un clic en botó dret i escolliu “Propiedades del raster”.
  • Seleccioneu la pestanya "Realce".
  • Assegureu-vos que l’opció “Activar” de Realce està desactivada.