• Imprimeix

Afegeix mapes ICGC a Google Earth

Per a superposar una determinada cartografia ICGC al Google Earth, seguiu els següents passos:

  • Seleccioneu l'opció "Añadir / Superposición de imágenes".
  • Seleccioneu la pestanya "Actualizar" i, després, l'opció "Parámetros WMS".
    • Seleccioneu l'opció "Añadir" i especifiqueu la URL del servidor WMS (per exemple, https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?) a la finestra que es presenta. La següent imatge mostra la informació que s'ha d'emplenar per a poder-se connectar a un dels dos servidors de l'ICGC.
  • Premeu "Aceptar" i es mostrarà la llista de capes que ofereix el servidor que s'acaba de donar d'alta.
  • Seleccionant qualsevol de les capes i prement "Añadir", la capa en qüestió s'afegirà al conjunt de capes seleccionades.
  • Modifiqueu la URL que es mostra a l’apartat “Vínculo”, indicant que no es vol aplicar cap estil. Per a aconseguir-ho, cal eliminar el valor “default” associat al paràmetre “STYLES” que es mostra ressaltat a la següent imatge. El fragment d’URL resultant seria: “....&STYLES=&TRANSPARENT...”
    També, per a una visualització amb detall de la cartografia o de l'ortofoto, es convenient canviar el valor dels paràmetres WIDTH i HEIGHT i posar els valors: WIDTH=2048 i HEIGHT=2048.
  • Premeu "Aceptar" i es mostrarà la nova capa, agregada al conjunt de capes disponibles a la taula de continguts. La figura següent mostra la superposició de l'ortofoto 50 cm de l'ICGC sobre la imatge satèl·lit que incorpora Google Earth.