• Imprimeix

API de Mapbox

Per a utilitzar l'API de Mapbox GL JS són necessaris uns mínims coneixements d'HTML i javascript.

A continuació, es mostra el codi d'un visor d'exemple que utilitza els servidors ICGC en caché per a Mapbox GL JS v1.12.0 en el sistema de referència 3857 (pseudo-mercator) ETRS89 i projecció UTM fus 31 (codi EPSG 25831). Las capa disponible és topo (mapa topogràfic).

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Visor bàsic. Mapbox</title>
<meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" />
<script src="https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/v1.12.0/mapbox-gl.js"></script>
<link href="https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/v1.12.0/mapbox-gl.css" rel="stylesheet" />

<style>
 html, body, #map {
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
 }
</style>

<body>
 <div id="map" ></div> <script>
  var map = new mapboxgl.Map({
  container: 'map',
  style:{
    'version': 8,
    'sources': {
     'raster-tiles': {
      'type': 'raster',
      'tiles': [
       "https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/noutm/wmts/topo/GRID3857/{z}/{x}/{y}.png",
      ],
      'tileSize': 256,
     }
    },
    'layers': [{
     'id': 'simple-tiles',
     'type': 'raster',
     'source': 'raster-tiles',
     'minzoom': 0,
     'maxzoom': 22
    }]
   },
  center: [1.5, 41.7],
  zoom: 13
  });

  map.addControl(new mapboxgl.NavigationControl());

  </script>
</body>


</html>