• Imprimeix

Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000

El Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000 s'ha produït a partir de la generalització de les unitats geològiques 1:250.000, agregades en 39 grups litològics segons les seves característiques petrològiques, minerolòqiques i geoquímiques (1ª edició, any 2006).

Format SHP

Fitxers inclosos en el ZIP que es descarrega:

 • mgl250mv01.style: Llibreria d'estils d'ESRI.
 • mgl250mv01p.lyr: Fitxer layerfile per carregar les dades i la simbolització recomanable.
 • mgl250mv01p_etrs89: Shapefile que conté els següents camps:
  • EPI_LITO_1: Correspon a l’acrònim de la unitat cartogràfica del mapa.
  • DESCRIPCIO: Descripció de la unitat.
  • LITO:
   • E: Evaporítica.
   • C: Carbonàtica.
   • D: Detrítica (granulometria: g, grollera; h, heterogranular; m, mitjana; f: fina).
   • O: Orgànica o organògena vegetal.
   • P: Plutònica.
   • V: Volcànica.
   • M: Metasedimentària.
   • G: Ortognèissica.
   • E: Evaporítica.
 • QUIMISME: Sigles assignades al quimisme i/o mineralogia:
  • Q: Silícic.
  • Si: Silicatat.
  • Mx: Silícic / Silicatat / Carbonàtic.
  • Do: Dolomític.
  • Su: Sulfats.
  • Cl: Clorurs.
  • Mo: Matèria orgànica vegetal.
  • Pl: Unitats plurilítiques.

El sistema geodèsic de referència de les dades distribuïdes és ETRS89 UTM31N.


Avís: Poden existir divergències de la línia de costa amb la darrera versió de la Base topogràfica 1:250.000.


Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons. Més informació

Informació relacionada