• Imprimeix

Notícia 545 - L'ICGC obté la certificació ISO 27001 i renova les certificacions ISO 9001, 14001 i 45001

02/09/2022 07:00
Logo de la ISO

Imatge de la certificació

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya té cura de diferents sistemes de gestió basats en normes internacionals amb l'objectiu de millorar contínuament els seus procediments des dels diferents àmbits d'actuació de la manera més estandarditzada possible. En aquest moment disposa de quatre certificacions, la ISO 27001, la ISO 14001, la ISO 45001 i la ISO 9001.

Aquest any 2022 ha obtingut la certificació ISO 27001. Conscient que la informació que tracta és un recurs amb un elevat valor i que és una necessitat irrenunciable la preservació de la informació de l'ICGC com a valor fonamental de la seva activitat, mitjançant aquesta certificació assegura llur confidencialitat, integritat i disponibilitat (Política de Seguretat de la Informació).

Ha renovat la certificació ISO 14001, que mostra la preocupació de la institució per garantir una activitat eficient i respectuosa envers el seu entorn, incloent la prevenció de la contaminació i l'ús sostenible dels recursos disponibles (Política Ambiental).

Ha mantingut la certificació ISO 45001, que referma la voluntat de l'ICGC per dur a terme la seva activitat en condicions de treball segures i saludables per a totes les persones que visiten o desenvolupen activitats en les seves instal·lacions (Política de Seguretat i Salut Laboral).

I també ha conservat la certificació ISO 9001, que evidencia la determinació de l'ICGC per garantir la qualitat, repetibilitat, traçabilitat i eficiència dels serveis que l'ICGC ofereix a la ciutadania (Política de Qualitat).

L'activitat sostinguda en aquests sistemes de gestió fa palès el compromís de l'organització envers la innovació tecnològica i la millora contínua de productes i serveis per a una major satisfacció d'usuaris i clients, la protecció i la preservació del medi ambient, i la prevenció de riscos per a la seguretat i la salut de les persones.