• Imprimeix

Database of holotypes

Base de dades d'holotips de fons paleontològicsLa Base de dades d’holotips va néixer l’any 2012 fruit d’un conveni de col·laboració entre l'ICGC i el Museu Geològic del Seminari de Barcelona (MGSB) amb l’objectiu de facilitar la consulta a la xarxa dels holotips dipositats en aquesta institució. L’any 2019 la base de dades s’amplia i s'afegeixen els fons de tipus nomenclaturals -holotips, sintips, lectotips i neotips- del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i es crea l’actual Base de dades d’holotips i altres tipus nomenclaturals.

D’acord amb el Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica el/s tipus nomenclatural/s o tipus portanom és l’exemplar o conjunt d’exemplars sobre el qual un autor estableix un taxó nominal de nivell espècie, o subespècie, en el moment de la publicació de l’original. És a dir, que aquest exemplar o conjunt d’exemplars tipus es troba conservat en un lloc concret (normalment un museu) i ha servit com a material per a descriure una nova espècie que abans era desconeguda per a la ciència. Per aquest motiu, els tipus nomenclaturals són considerats d’especial rellevància dins del vast conjunt que constitueixen les col·leccions científiques, especialment les paleontològiques. La seva correcta conservació i difusió són factors clau en la gestió d’aquestes col·leccions.

La base de dades d’holotips i altres tipus nomenclaturals és de lliure accés i pretén ser un espai dedicat a la divulgació i a la posada en valor d’una part rellevant del patrimoni paleontològic.


● Darrera actualització: Maig 2020  ● Registres: 1417 exemplars i 2703 fotografies 


______________________________

1. Tipus nomenclatural 

Holotip: Exemplar únic, designat per l’autor com a tipus d’una espècie o subespècie nova en el moment de la seva publicació. |Lectotip: Exemplar fòssil triat entre els sintips com a exemplar tipus de l’espècie o subespècie, posteriorment a la descripció original. |Neotip: Individu fòssil molt proper a la descripció de l’holotip original i que el reemplaça quan aquest manca. |Sintip: Qualsevol dels exemplars citats en descriure una espècie nova quan no ha estat elegit un individu concret.