• Imprimeix

Databases and catalogues

Databases of avalanches, landslides, holotypes, shallow geothermal energy installations, catalogues of soils and of the library

Database of shallow geothermal energy installations in Catalonia (BdIGSCat) 

Information gathering on shallow geothermal facilities in operation and/or in design phase project

Database of landslides (LLISCAT)

LLISCAT is the database of landslides

Database of holotypes

Base de dades d'holotips de fons paleontològics

Base de Dades del Mapa Hidrogeològic de Catalunya (BDSIMHCat)

La BDSIMHCat és l’eina de gestió de la informació hidrogeològica generada en els projectes d’hidrogeologia i geotèrmia de l’ICGC

Catalogue of soils

The Soil Catalog includes the types of soil identified in Geowork IV. Soil map 1: 25,000

Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)

La GBSC integra tota la informació que es recopila i genera durant l'execució de les cartografies de sòls

Recorded earthquakes

Earthquakes recorded by the Catalan Seismic Network