• Imprimeix

Notícia 446 - Publicat el catàleg "Holotips i neotips del Museu Geològic del Seminari de Barcelona (1868-2020)"

10/03/2021 09:21

Portada del Catàleg
L'ICGC, en col·laboració amb el Museu Geològic del Seminari de Barcelona (MGSB), ha publicat el catàleg Holotips i neotips del Museu Geològic del Seminari de Barcelona (1868-2020), que recull la col·lecció d'holotips del Museu. Aquesta col·lecció consti­tueix una part substancial del patrimoni geològic i paleontològic de Catalunya, i mostra el paper del propi MGSB des del punt de vista històric i científic.

L'holotip és l'exemplar físic d'un organisme o conjunt d'exemplars explícitament designats per l'autor per a la descripció formal del model d'una espècie o d'un taxó subespècie. És l'exemplar o conjunt d'exemplars tipus nomenclaturals o tipus portanom descrit amb el Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica que ha servit com a material per a descriure una nova espècie que abans era desconeguda per a la ciència.

Per aquest motiu, els tipus nomenclaturals són considerats d'especial rellevància dins del vast conjunt que constitueixen les col·leccions científiques, especialment les paleontològiques. La seva correcta conservació i difusió són factors clau en la gestió d'aquestes col·leccions.

El catàleg (que es complementa amb la consulta en línia i que s'actualitza anualment) s'ha elaborat d'acord amb les recomanacions dels codis interna­cionals de nomenclatura botànica i zoològica.

La Base de dades d'holotips va néixer el 2012 fruit d'un conveni entre l'ICGC i el MGSB amb l'objectiu de facilitar la consulta dels holotips dipositats al Museu. El 2019 la base de dades es va ampliar amb la incorporació del fons de tipus nomenclaturals del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, creant així l'actual Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals.

L'objectiu d'aquesta obra científica de referència internacional és que els investigadors puguin consultar la nomenclatura i la descripció de les espècies fòssils determinades i custodiades al Museu.

L'Institut col·labora amb institucions científiques per contribuir en el coneixement i la divulgació geològica i del patrimoni geològic de Catalunya. És en aquest sentit que fa més de quatre dècades que el MGSB i l'ICGC cooperen en projectes d'àmbit geològic.

Entenem que aquesta obra és una fita important que no marca el final, sinó que mostra l'èxit d'una col·laboració viva entre el Museu i l'Institut.