• Imprimeix

Nocions bàsiques sobre ETRS89

El problema general

Unes mateixes coordenades poden correspondre a 2 punts diferents sobre el territori, típicament separats fins a 200 metres.

Per saber de quin punt es tracta, és necessari conèixer el sistema de referència d'aquelles coordenades.

Per tal que concordin, sempre s'ha d'emprar el mateix sistema de referència als punts i la cartografia.

 

El problema específic

En els mapes oficials de l'ICGC, fins fa un temps s'utilitzava el sistema de referència anomenat ED50 (European Datum 1950), però a causa del moviment constant de la placa continental europea entre altres motius, calia adaptar la cartografia, i per això el 2007 es va adoptar de forma consensuada per tot Europa un nou sistema de referència anomenat ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), i en conseqüència des de llavors cal desplaçar totes les coordenades antigues (perquè si no correspondrien a punts equivocats).

 

I les coordenades de GPS?

Les coordenades que dóna el GPS, ara es corresponen directament amb els mapes de l'ICGC (abans calia transformar-les o configurar el GPS).

 

Les solucions

Si necessiteu combinar cartografia actual de l'ICGC amb una altra en ED50, suggerim transformeu l'altra a ETRS89. Podeu fer-ho ajudant-vos de les guies de transformació.

Per transformar coordenades, podeu utilitzar les calculadores geodèsiques del web ICGC.

Si us han facilitat unes coordenades i no us han especificat el sistema de referència, demaneu-lo (encara hi ha possibilitats que sigui ED50, però cal confirmar-ho i alhora comunicar el canvi que s'està fent).