• Imprimeix

Georeferenciació

La geoinformació que distribueix l'ICGC està georeferenciada, és a dir, té coordenades.

En el cas del format MrSid, tot i que les imatges ja inclouen directament la georeferenciació, venen acompanyades d'un fitxer de text amb extensió sdw per tal que, aquelles aplicacions que ho necessitin, puguin situar-les a les coordenades correctes.

De la mateixa forma, al JPEG li correspondria un fitxer de text amb extensió jgw i al TIFF un fitxer de text amb extensió tfw..

Així, en el cas que es canviï de format un arxiu MrSid i se'n vulgui conservar la georeferenciació, suggerim acompanyar-lo amb l'arxiu extern amb l'extensió corresponent (l'arxiu sdw tindrà extensió tfw quan la imatge s'hagi transformat a TIFF).