• Imprimeix

Agricultura de precisió

Campanyes FARMSTAR (2003-2019) / Campanyes CASI (2000-2002)

Campanyes anuals de vols amb sensors hiperespectrals (CASI i, des de 2015, AISA Eagle) sobre França, per a la captació d’imatges i el processament de dades per al monitoratge de zones agronòmiques, amb l’objectiu de proporcionar informació als agricultors que els permeti l’optimització dels recursos i dels conreus.

Aquest projecte ha estat dut a terme per l’ICGC (abans, ICC) amb Airbus DS GEO SGSA (des de 2015), Infoterra Servicios de Geoinformación SA (2008-2014), Infoterra-France (2006-2007), Astrium-France (2001-2005), Centre National d’Études Spatiales (2001) i Matra Marconi (2000).


Dades CASI per al sud-oest de França (2002)

Realització, per part de l’ICC, de quatre vols hiperespectrals amb el sensor CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager), entre els mesos de juny i setembre de 2002 al sud-oest de França, i del procés de correccions radiomètriques i geomètriques. L’objectiu era aplicar les tècniques ja desenvolupades per al blat a d’altres conreus i, en particular, al blat de moro.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

Finançament: GEOSYS-France, França.