• Imprimeix

Jornada "La gestió de les inundacions". A Tremp

 

Quan

Data 23.10.2019

On

Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus
Passeig de Pompeu Fabra, 21
25620 Tremp

Veure mapa

Amb motiu del Dia internacional per a la reducció del risc de desastres de les Nacions Unides (13 d'octubre), l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) organitza una jornada divulgativa sobre inundacions.

Les inundacions són un dels desastres naturals més freqüents i amb major impacte socioeconòmic i en pèrdua de vides humanes a escala mundial. A Catalunya, les inundacions són el risc amb més afectació a què esta exposada gran part de la població.

En primer lloc, s'explicaran les fases de treball en què s’articula la directiva d’inundacions en cada conca hidrogràfica: avaluació preliminar del risc d’inundacions (EPRI), elaboració dels mapes de perillositat i de risc (MAPRI); i s’aprofundirà en les mesures de prevenció i els plans de gestió del risc d’inundació (PGRI) referents a les limitacions dels usos en zones inundables.

En segon lloc, es parlarà de conceptes bàsics (zona de flux preferent i zona inundable) i s’esmentaran les limitacions derivades de l’aplicació dels articles 9 i 14 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH).

Per últim, s’exposaran alguns exemples d’inundacions recents a les comarques de Lleida i es presentarà un cas pràctic de modelització d’inundacions efectuat per l'ICGC al municipi de Rialp, com a exemple d’estudis geològics que permeten deduir possibles efectes dels aiguats i que són de gran utilitat per gestionar el territori i medi ambient.

Programa

18.00 - 18.10

Benvinguda al Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus i presentació de la jornada

18.10 - 18.35

María Luisa Moreno, jefa del Área de Hidrología y Cauces. Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

Veure a Slideshare

18.35 - 19.00

Manel Pascual, cap de la Demarcació Territorial de Lleida. Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Veure a Slideshare

19.00 - 19.25

Joan Sunyer, Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics, ICGC

Veure a Slideshare

19.25 - 19.45

Torn obert de paraules