• Imprimeix

14a Olimpíada de Geologia de Catalunya

 

Quan

Data 03.03.2023

Horari

de 09.30 a 14.00 hores. Aquest horari es podria veure lleugerament alterat en funció del desenvolupament de les proves a les respectives seus degut a raons organitzatives.

On

Vàries localitzacions (Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona)

L'Olimpíada de Geologia és una activitat educativa que té l’objectiu de promoure l'estudi de les geociències entre els joves estudiants, de fomentar les vocacions en aquest camp disciplinar i d’afavorir la relació entre els centres d'educació secundària i la universitat.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) col·labora amb la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) en l’organització de l’esdeveniment.

La prova consistirà en un qüestionari tipus test en què s'hauran de resoldre problemes teòrics i pràctics relacionats amb la geodinàmica interna, la mineralogia, l’estratigrafia, la paleontologia, la geodinàmica externa i la geomorfologia, els riscos geològics i la geoplanetologia, entre d’altres.

Les Olimpíades estan obertes a l’alumnat que hagi cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Biologia i Geologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Ciències del Món Contemporani, etc. Podran participar-hi alumnes de batxillerat matriculats durant el curs 2022/2023 a qualsevol centre de Catalunya.

L’Olimpíada 2023 finalitzarà amb la comunicació dels resultats de les proves i el lliurament de premis.

El desenvolupament de la jornada serà el següent:

  • Benvinguda
  • Prova Teòrica
  • Prova Pràctica
  • Entrega de premis

Més informació

-