• Imprimeix

Un miler de tècnics impulsen a Barcelona l'ús compartit de dades geogràfiques

27/9/16 15.00

La directiva comunitària INSPIRE treballa perquè els 28 països de la Unió tractin de la mateixa manera les dades de 34 aspectes geo-mediambientals per compartir informació equiparable.

El tractament homogeni de les dades geoespacials és fonamental per desenvolupar aplicacions d'economia col·laborativa, impulsar els cotxes sense conductor o les eines de Big Data.

El secretari general, Ferran Falcó, durant la seva intervenció.

El secretari general, Ferran Falcó, durant la seva intervenció.

Barcelona acull, aquest dimarts, la sessió inaugural de la conferència sobre l’aplicació de la directiva INSPIRE que tindrà lloc fins al 30 de setembre, organitzada per la Comissió Europea i l’ICGC, i que aborda l’ús compartit de dades geogràfiques aplicades al medi ambient. En la inauguració han participat el secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó; el director de l’ICGC, Jaume Miranda; el director executiu de l’Agència Europea de Medi Ambient, Hans Bruyninckx i el subsecretari del Ministeri de Foment, Mario Garcés, entre d’altres.

La directiva d’Infraestructura per a la Informació Espacial a la Comunitat Europea (coneguda com a INSPIRE per les seves sigles en anglès) va ser aprovada l’any 2007. Persegueix la divulgació i l’ús compartit de les dades espacials relacionades amb el medi ambient en el si de les autoritats públiques i a totes les administracions. Això implica una coordinació entre totes les administracions involucrades, tant a escala operativa, com legal i tècnica.

Informació transfronterera comparable

Per aconseguir-ho, la directiva pretén uniformitzar el tractament que els 28 països fan de 34 temes establerts per la pròpia directiva i facilitar l’intercanvi d’informació comparable. Entre aquests temes hi ha els referits a hidrografia, tipus de cobertes del sòl, hàbitats, edificació, riscos naturals o infraestructures, per citar-ne alguns.

Aquesta uniformitat de les dades és bàsica a l’hora de fer el seguiment, per exemple, del desbordament d’un riu que transcorri per diversos estats. Tots el paràmetres hidrogràfics, d’edificacions annexes o d’infraestructures han de ser iguals per controlar-ne l’evolució. 

La base de l’economia del futur 

Igualment, disposar de dades equiparables entre diversos països és la base de moltes aplicacions tecnològiques. Com ha recordat el secretari general del Departament, Ferran Falcó, “la homogeneïtzació fonamenta l’economia col·laborativa, un nou model que ja està donant els seus fruits”, així com “el Big Data, el fonament del màrqueting i el sistema empresarial del futur”. Disposar d’una cartografia compartida entre estats, per exemple, també facilita el funcionament dels cotxes sense conductor. Es tracta, en resum, “de la transmissió de coneixement basant-se en la cooperació”, ha explicat Falcó. 

Atesa la importància de l’ús compartit de les dades espacials, la Comissió Europea impulsa la celebració anual d’una conferència, que aquest any gira al voltant del concepte INSPIRing a sustainable environment, per valorar el grau de desplegament de la Directiva INSPIRE. En el cas de Catalunya, és la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, amb el suport de l’ICGC, qui promou la divulgació i l’ús compartit de les dades espacials, mitjançant la implementació de la directiva INSPIRE, el desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya i la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya. 

Presentació de noves aplicacions 

La conferència de Barcelona s’estructura en sessions plenàries dedicades a les polítiques comunes i en més de 45 sessions paral·leles amb més de 225 ponències de presentacions d’aplicacions d’INSPIRE, recerca i noves tecnologies adreçades tant a representants de governs i institucions com a investigadors. INSPIRE ofereix igualment 45 tallers sobre aspectes tècnics de l’aplicació de la directiva i 65 pòsters on els ponents detallaran les seves recerques sobre temes relacionats amb el medi ambient. 

La conferència es complementa amb una exposició comercial perquè les empreses del sector i les institucions exposin les seves novetats i tinguin un contacte directe amb usuaris i tècnics de l’Administració. En el cas del Departament, hi és present amb un estand de 30 m2

Esdeveniments paral·lels 

Enguany, la conferència coincideix amb altres tres esdeveniments relacionats amb les dades espacials i la cartografia. Així, tenen lloc les VII jornades Ibèriques d’Infraestructures de Dades Espacials (JIIDE), organitzades per l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) i el Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG); el VII Ibercarto, que és la trobada de cartoteques públiques hispanoportugueses organitzada per l’ICGC i que se centrarà en la gestió d’aquests equipaments en un món en xarxa. 

Finalment, també té lloc el Fòrum Ibèric i Llatinoamericà (ILAF, per les sigles en anglès) organitzat per l’Open Geospatial Consortium (OGC), una entitat sense ànim de lucre destinada a difondre estàndards d’informació per a la comunitat científica internacional.