• Imprimeix

Seminaris de l'IGC: "Geologia estructural de la zona de Lorca"

Dijous 31 de maig de 2012 a les 18.00 hores, a la seu de l'IGC, es presenta "The 11 May 2011 earthquake at Lorca (SE Spain) viewed in a structural-tectonic context" a càrrec de Reinoud L.M. Vissers de la Universitat d'Utrecht.

31/5/12 13.55