• Imprimeix

Notícia 517 - L'ICGC i l'estratègia NewSpace Catalunya: signatura d'una nova addenda 2022

14/4/22 7.27

L'any 2021 l'Administració de Catalunya va encarregar a l'ICGC, per a l'Estratègia NewSpace Catalunya, la definició de l'arquitectura funcional i els serveis associats de la plataforma de gestió de dades geoespacials, la innovació en nous casos d'ús i el disseny de prototipus de tractament de les futures dades de satèl·lits d'observació de la Terra.

El 2022 ambdues entitats han signat una addenda per a la futura explotació de les dades proporcionades pel segment espai de l'estratègia NewSpace de Catalunya i més un concret del satèl·lit GENEO (GENeralitat Earth Observation). Amb aquesta addenda l'Institut continuarà la tasca de proporcionar el suport i l'assessorament necessaris per als processos de calibratge i processament de dades originals a dades corregides per a la seva explotació i descoberta; simulacions en la transformació de l'arquitectura funcional de la plataforma de gestió de dades cap a una arquitectura preoperacional; nous casos d'ús en el marc de l'explotació de les dades del segment espai de l'estratègia i la seva complementarietat amb missions operacionals, en particular el programa europeu Copernicus d'observació de la Terra, i la mobilització d'actius en activitats de difusió, comunicació o capacitació de l'estratègia.

Per a l'Institut aquest compromís suposa un reforçament estratègic en la seva missió com a expert en el tractament de dades geoespacials orientat a la seva explotació i usabilitat, i un impuls a la creació de sinergies i de col·laboració entre ens.

Actualment es troba en òrbita el primer petit satèl·lit de l'estratègia, anomenat Enxaneta. Es tracta d'un satèl·lit equipat amb subsistemes de comunicacions sota nous protocols Internet of Things (IOT) amb els quals s'està demostrant la capacitat de transmetre les dades que capten els sensors instal·lats en el terreny, via satèl·lit, per després retransmetre-les des dels centres de control o de tractament i anàlisi.

L'ICGC disposa, en el marc de la xarxa d'estacions instrumentals de mesura de paràmetres del sòl, la logística i els actius de l'estació "Camí de Nerets" com a prova de concepte de l'operativa amb l'Enxaneta en dades relacionades amb la humitat del sòl.

Antena ubicada al mig de la muntanya

Estació "Camí de Nerets", de la xarxa dels paràmetres físics del sòl de l'ICGC. Aquesta xarxa és equipada amb una antena que connecta amb el satèl·lit Enxaneta. Foto: ICGC.