• Imprimeix

Notícia 514 - El COETGME i l’ICGC signen un conveni marc

30/3/22 14.04
El dos signataris del conveni signant-lo

Signatura del conveni. Foto: ICGC.

El 30 de març de 2022, el president del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i Balears, Juan Ignacio Navarro, i el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Massó, han signat un conveni marc de col·laboració per a establir un espai de col·laboració per a l'intercanvi d'informació i millora del coneixement dels recursos geològics del conjunt del territori de Catalunya.

Ambdues institucions tenen objectius comuns o complementaris en l'àmbit del coneixement i aprofitament dels recursos geològics per a un desenvolupament sostenible del conjunt del territori de Catalunya. La col·laboració entre ambdues entitats permetrà aprofitar el màxim els seus potencials.

Amb aquest conveni marc, el COETGME i l'ICGC sumaran esforços i recursos per a establir canals d'actuació comuns que afavoreixin la millora del coneixement dels recursos geològics de Catalunya per tal de millorar el servei públic i incrementar el benefici mutu.

Entre les funcions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya es troba elaborar i fomentar estudis, treballs i avaluacions en el camp de la geologia i les disciplines que hi estan relacionades, com ara la geofísica, la sismologia, l'enginyeria geològica, la geotècnia, la geotèrmia i els recursos geològics que contribueixin a millorar el coneixement del sòl i del subsòl de Catalunya.