• Imprimeix

Notícia 475 - Inici de les obres de millora de la protecció dels talussos de l’aparcament del monestir de Montserrat

27/9/21 13.18

Vista dels talussos propers a l'aparcament del monestir. Foto: ICGC.

El 27 de setembre s'inicien les obres de reforç i millora de les proteccions d'estabilitzacions als talussos de l'aparcament que dona accés al recinte del monestir de Montserrat. El contractista adjudicatari de les obres és l'empresa Inacces Geotècnica Vertical, SL i es preveu que tindran una durada de 8 setmanes.

Aquesta actuació s'emmarca en el Pla per a la Mitigació del Risc Geològic a Montserrat (PMRGM), promogut pel Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM) i sota la direcció tècnica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Els treballs donen resposta a les esllavissades ocorregudes en diversos punts de l'aparcament entre els anys 2018 i 2020 i reforcen les actuacions antigues existents en diferents sectors de l'aparcament, per tal d'assolir una continuïtat de tractament del talús.

L'actuació s'ha dividit en 8 trams i 2 fases d'obra, i millorarà la seguretat de l'aparcament en una longitud de 900 metres. Durant la primera fase, que ara s'inicia, s'actuarà en els 5 primers trams. Les actuacions milloraran l'estabilitat dels talussos mitjançant el reforç de les malles existents amb creuats de cable d'acer i la instal·lació de noves malles i ancoratges de barra d'acer per augmentar l'estabilitat de blocs rocosos o conjunts de blocs potencialment inestables.

Aquestes obres s'enquadren dins l'estratègia de gestió el risc geològic definida en el PMRGM, en la qual s'integren diferents accions que cobreixen des del coneixement cientificotècnic de la dinàmica de caiguda de roques a la muntanya, fins a la gestió i mitigació del risc.

El seguiment geològic i l'auscultació dels vessants de la muntanya permet prioritzar i optimitzar les intervencions a realitzar. D'aquesta manera s'aconsegueix una millora continua de la seguretat des d'una perspectiva de sostenibilitat i conservació del patrimoni natural i cultural de la Muntanya de Montserrat.