• Imprimeix

Notícia 465 - Nou conveni entre l'ICGC i el CNIG per al projecte PNOA

1/7/21 13.45
Ortofotografia del projecte PNOA: Altafulla

Ortofotografia del projecte PNOA: Altafulla. Font: ICGC.

El Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) han signat un nou conveni per a donar cobertura íntegra de Catalunya amb la realització d'un vol fotogramètric digital amb resolució de 35 cm d'un terç de Catalunya i de 22 cm dels altres dos terços.

A partir d'aquest vol es generaran les ortofotografies aèries digitals en color actualitzades de 25 cm de resolució de tot Catalunya i el model digital del terreny d'alta precisió i resolució.

L'actuació forma part del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), projecte del Consejo Superior Geográfico, coordinat per l'Instituto Geográfico Nacional, destinat a obtenir i actualitzar periòdicament la cobertura d'Espanya.

PNOA és un exemple d'actuació conjunta i coordinada entre les administracions que suposa una clara optimització de recursos a partir de la col·laboració entre ens públics.

El conveni té vigència fins desembre de 2021 i amb possibilitat de pròrrogues fins a quatre anys més.