• Imprimeix

Notícia 377 - Mapes de vulnerabilitat a la contaminació dels aqüífers a Europa

12/12/19 7.00

Els dies 26 i 27 de novembre l'Institut va organitzar la segona reunió anual del subprojecte Harmonized vulnerability to pollution mapping of the upper aquifer del projecte europeu GeoERA HO­VER, que es va celebrar a la seu de l'ICGC.

La participació de l'Institut en aquest subprojecte consisteix a homogeneïtzar les metodologies comunes per a l'avaluació de la vulnerabilitat intrínseca de les aigües subterrànies a la contaminació, en aqüífers porosos i càrstics, i a coordinar l'elaboració dels mapes aplicant les metodologies establertes en les diferents zones pilot europees.

A la reunió, liderada per l'ICGC, van assistit representants dels serveis geològics que formen part del subprojecte d'Alemanya, Dinamarca i Groenlàndia, Hongria, Grècia, Irlanda, Finlàndia i Eslovènia. Com a part externa interessada en els resultats del projecte va assistir l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

A Catalunya, i amb la col·laboració de l'ACA que també hi aporta dades, els resultats d'aquest projecte s'aplicaran a l'elaboració de nous mapes en matèria d'aigua subterrània que afavoriran la gestió i l'explotació sostenible a llarg termini d'aquests recursos.

L'ICGC participa en 3 projectes transnacionals d'hidrogeologia emmarcats dins de l'eix GROUNDWATER del consorci GeoERA (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe): HOVER, TACTIC i RESOURCES.Aquests projectes es desenvolupen en el període 2018-2021.

En el projecte GeoERA HOVER (Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and dependent ecosystems) participen 33 serveis geològics europeus i és coordinat pel servei geològic francès. En el marc d'aquest projecte s'avaluen els aspectes del medi geològic que afecten la qualitat de les aigües subterrà­nies i la transferència d'elements d'origen natural i antropogènic.