• Imprimeix

Notícia 313 - L'Institut inicia un projecte d'avaluació del potencial geotèrmic profund a Catalunya

13/2/19 7.17

L'ICGC ha iniciat l'avaluació i la valoració del potencial de l'energia geotèrmica d'origen profund per quantificar el recurs de base disponible en els àmbits identificats com a més favorables dins del projecte "Atles de geotèrmia de Catalunya" (ICGC, 2012).

El primer dels sectors on s'han iniciat els treballs és l'Empordà. El projecte contempla treballs de camp: presa de mostres, assajos de laboratori i noves campanyes d'adquisició de dades geofísiques; i treballs de gabinet: execució de treballs de modelització 3D combinat amb l'ús de tècniques probabilístiques.

Els treballs sobre l'Empordà es preveuen finalitzar el 2021 i compten amb el suport del projecte europeu Hotlime–Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks en el qual l'Institut participa conjuntament amb altres catorze serveis geològics europeus.

Els resultats d'aquest projecte es difondran en el portal Geoíndex amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions per a futurs desenvolupaments d'aquesta energia renovable a Catalunya.

L'energia geotèrmica és una de les fonts d'energia renovables més eficients i amb major potencial de creixement a Catalunya. Els seus recursos, en funció de l'origen i la temperatura, es poden classificar en recursos geotèrmics superficials (que s'aprofiten de la tecnologia de les bombes de calor geotèrmiques) i en recursos geotèrmics d'origen profund.

Actualment a Catalunya l'aprofitament de la geotèrmia superficial està en plena expansió i s'utilitza especialment en climatització d'edificis (fred, calor i aigua calenta) com a sistema únic o de forma hibriditzada amb d'altres energies renovables.

Contràriament, l'aprofitament de recursos geotèrmics profunds és encara molt escàs, en contraposició al que es dóna a d'altres països europeus del nostre entorn (Alema­nya, França, Bèlgica, Àustria…) on és comú el seu aprofitament en xarxes de calor centralitzades de barri, per usos industrials i en generació d'electricitat.