• Imprimeix

L'ICGC i la Diputació de Barcelona commemoren el centenari dels serveis cartogràfics

El director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Jaume Miranda,  el diputat d'Urbanisme i Habitatge de la Diputació de la Barcelona, Josep Ramon Mut, i el coordinador general de l'entitat municipalista, Francesc Xavier Forcadell, han presentat avui el llibre El mapa com a eina de govern: centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya, que commemora la posada en marxa, l'any 1915, de l'embrió de l'actual Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

27/1/16 19.15

El llibre recull el contingut de l'exposició del mateix nom que es va poder veure l'any passat a l'Institut, coincidint amb l'efemèride.

El Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya fou un organisme creat per cartografiar el territori català, especialment per confeccionar el mapa escala 1:100.000 en les seves versions geogràfica, geològica i agronòmica. Era la primera vegada que el país comptava amb un organisme oficial i públic encarregat de la cartografia que, fins llavors, s'encarregava de manera externa.

Tot i que en primera instància va dependre de la Diputació de Barcelona, el 1919 es va traspassar a la Mancomunitat de Catalunya i va quedar al servei de la seva tasca de modernització del país. Així, per tal de poder estendre els serveis públics per tot el territori, vertebrant-lo, es feu patent la necessitat de comptar amb un mapa topogràfic i geològic.

D'altra banda, el 1916 va néixer el Servei Geològic, amb la missió d'encarregar-se dels treballs de camp indispensables per a l'elaboració del mapa de Catalunya.

Des de la supressió de la Mancomunitat pel règim de Primo de Rivera el 1925, ambdós serveis van passar per la Generalitat i la Diputació de Barcelona fins a la creació, el 1982, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, actual Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), dependent del Govern.

Un recorregut històric en cinc etapes

El llibre que avui s'ha presentat recull el contingut de l'exposició que es va poder veure l'any passat i ofereix un recorregut històric dividit en cinc etapes:

  • 1. Catalunya a inicis del segle XX: un país que necessita mapes per dur a terme la seva modernització.
  • 2. El mapa com a eina de govern de la Mancomunitat, incloent la inèdita proposta de divisió territorial del mapa Geogràfic i la creació del Servei Geològic.
  • 3. Els serveis cartogràfic i geològic després de la Mancomunitat de Catalunya.
  • 4. L'obra realitzada: la confecció dels fulls.
  • 5. Epíleg: els serveis cartogràfic i geològic avui.