• Imprimeix

L'ICGC habilita la descàrrega de dades lidar de Catalunya

Ja és possible descarregar, des del VISSIR, dades de punts lidar de tot Catalunya en format LAS 1.2 amb una densitat mínima de 0,5 punts/m2. Aquesta densitat és suficient per a derivar models d'elevacions de malla regular amb un pas de malla de 2 m

8/6/15 7.51

Aquest núvol de punts 3D, captat mitjançant un sensor làser aerotransportat amb capacitat de mesurar fins a 150 000 punts per segon, ha estat ajustat amb àrees de control topogràfic. Aquesta metodologia d'ajust permet obtenir una exactitud altimètrica amb un error mitjà quadràtic d'uns 6 cm en àrees amb poca vegetació.

Cal destacar que a cada punt se li ha associat una classe automàtica, en funció de l'element que representa, i posteriorment s'ha editat la classe terreny, obtenint un producte més optimitzat per al seu ús per part dels usuaris.

Classe

Descripció

Terreny

Punts del terreny editats manualment

Vegetació baixa

Vegetació entre 0,10 i 2 m

Vegetació alta

Vegetació més alta de 2 m

Edificis

Teulades d'edificis

Addicionalment, cada punt lidar porta associat la data de vol (dd/mm/aaaa) en què va ser enregistrat i el temps GPS absolut.

La publicació d'aquesta informació amplia considerablement les possibilitats en l'anàlisi i la planificació del territori, sobretot en els treballs que requereixen de models 3D (propagació de senyals de telecomunicacions i del soroll, determinació de visibilitat, delimitació de zones inundables i anàlisi de la dinàmica litoral, estimació d'energia potencial fotovoltaica i tèrmica, quantificació de biomassa i gestió forestal, etc.).

Amb això, l'ICGC fa un pas més en la seva tradició de facilitar l'accés a la geoinformació.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Jaume Miranda i Canals
Director