• Imprimeix

Instamaps creix amb eines d’anàlisi espacial i dades

En la línia d'oferir una eina que sigui útil, continuem l'evolució d'instamaps incloent ara eines d'anàlisi espacial i de gestió de dades

10/7/15 21.15

D'una banda, s'ha afegit a Instamaps la capacitat de realitzar operacions geomètriques sobre les vostres capes. Les funcionalitats implementades són:

  • àrea d'influència (buffer): aquesta operació calcula una àrea definida per una distància fixa a l'entorn d'un element. Aplicable a capes de tipus punt, línia o polígon.
  • intersecar (intersect): aquesta operació calcula els elements que són intersecció entre diverses geometries. S'aplica a capes de tipus polígon.
  • centre geomètric (centroid): aquesta operació calcula el centre geomètric o centroide d'una superfície tancada. Només per a capes polígon.

D'altra banda, s'han afegit a Instamaps operacions sobre les dades associades a les vostres geometries:

  • filtre (filter): aquesta operació retorna els elements que compleixen una condició relativa a la seva informació textual associada i s'aplica a capes de tipus punt, línia o polígon.
  • transmissió (tag): aquesta operació transmet la informació associada a polígons als punts continguts dins d'aquests (polígon a punt)

Aquestes són les cinc primeres funcionalitats escollides. La idea és anar afegint de noves mentre es continua l'evolució d'Instamaps.

Aquestes operacions, que són pròpies dels sistemes d'informació geogràfica (SIG), donen a Instamaps un nou potencial de cara a l'usuari tècnic, sent conscients que les limitacions de l'entorn web on s'executa Instamaps condicionen el volum de les dades i el rendiment d'aquestes funcionalitats.

L'actualització d'Instamaps d'aquest mes també inclou altres millores:

  • s'ha afegit una nova opció per fer mapes temàtics quantitatius, el mapa de punts (bombolles) que representa la variable amb un cercle de mides proporcionals al seu valor numèric,
  • s'han incorporat nous fons cartogràfics que pot escollir l'usuari: un fons híbrid que conjunta l'ortofotomapa amb les geometries de la base topogràfica 1:25.000, i la imatge corresponent al vol fotogramètric realitzat per la força aèria americana l'any 1945,
  • finalment, també s'han agregat botons per compartir des del diàleg de publicar.