• Imprimeix

El Barri Vell de Girona a vista d'ocell

Des del vostre web podeu navegar per l'escena amb un bon nivell de detall.

El model 3D s'ha generat a partir de les dades recollides des d'una càmera fotogramètrica, de capçals oblics, embarcada en un avió de l'ICGC (vol d'octubre de 2014). 

Les imatges obliqües capten l'escena amb un angle d'inclinació més gran que les vistes que utilitzem normalment per fer cartografia. Aquesta inclinació facilita la visualització de les façanes dels edificis i d'altres estructures verticals, per bé que ens obliga a obtenir un nombre elevat de fotogrames per tal de visualitzar la totalitat del territori en zones de carrers estrets.

Processos de càlcul permeten convertir les imatges recollides en una malla continua de petits triangles que defineix les elevacions del model en 3D. A cada triangle s'associa el corresponent tros d'imatge.

Les dades utilitzades en aquest model provenen del Departament de Territori i Sostenibilitat, del Cadastre i de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Aquests models de ciutats intel·ligents i amb un grau de detall són una peça clau en l'evolució dels Smarts Cities.

Us convidem a usar aquesta eina i a pensar altres aplicabilitats relacionades amb el vostre camp d'expertesa. Envieu, si us plau, les vostres propostes al betaportal@icgc.cat.

Jaume Miranda i Canals
Director