• Imprimeix

Difusió del coneixement de l'ICGC 2014

L'ICGC posa a disposició de l'Administració i de la ciutadania les dades, la informació i el coneixement de l'Institut, i les noves eines i plataformes que permetin un tractament ràpid i àgil de qualsevol geoinformació

11/2/15 17.08

Pel que fa a la difusió del coneixement, el 2014 s'han publicat 20 articles i s'han fet 38 aportacions en 34 actes no organitzats per l'ICGC. S'han dirigit 2 tesis doctorals i 1 treball de llicenciatura; ha estat membre de 6 tribunals de tesis doctorals i màsters, i s'ha impartit docència en 4 màsters no organitzats per l'ICGC. A més, s'han organitzat 21 esdeveniments.

Podeu consultar aquestes aportacions:

Articles de l'àmbit de la geologia

Articles de l'àmbit de la cartografia

Jaume Miranda i Canals
Director