• Imprimeix

Actualització dels serveis de posicionament

24/1/17 11.37

Les constel·lacions de posicionament per satèl·lit han evolucionant força els darrers temps: les constel·lacions GPS (americana) i GLONASS (russa) han continuat llançant satèl·lits, tot i que ja porten molt de temps en fase de servei, i han incorporat nous serveis, bàsicament, per millorar-ne la integritat; i la constel·lació GALILEO (europea) (Galileo Initial Services), que el desembre de 2016 va entrar en fase de "serveis inicials".

Des de 2006 l'ICGC ha proveït diferents serveis per augmentar la precisió dels sistemes de posicionament per satèl·lit (GNSS) i per ajudar els usuaris a minimitzar l’equipament necessari per a posicionar-se acuradament sobre el territori de Catalunya. Tot això en base a la xarxa d’estacions permanents CatNet.

En aquest context, atenent que els serveis de l’ICGC es basaven en el sistema GPS, el 2016 es va renovar la infraestructura de la xarxa CatNet amb la incorporació de noves funcionalitats i capacitats, i amb la integració dels nous senyals de les constel·lacions citades anteriorment.

L’equipament de les estacions permanents (receptors i antenes) van anar entrant en funcionament al llarg de 2016 i els nous serveis (programari i web) han entrat en fase de servei el gener de 2017. Així, doncs, els serveis de posicionament diferencial en temps real ja ofereixen correccions per a les constel·lacions GPS i GLONASS, i els serveis de posicionament diferencial en postprocés n'ofereixen per a les constel·lacions GPS, GLONASS i GALILEO.

Els usuaris dels serveis de posicionament de l’ICGC, que el darrer any han estat al voltant de 500, ja poden beneficiar-se d’aquests nous serveis. Els majors avantatges són: una major eficiència en les tasques de camp, ja que poden obtenir un posicionament precís de forma més ràpida; la possibilitat de treballar en llocs amb poca visibilitat del cel (p.ex. canons urbans), ja que disposant de més constel·lacions és més probable que tinguin el nombre mínim necessari de satèl·lits, i una major integritat en el servei, atesa la major redundància que ofereixen els aspectes comentats.