• Imprimeix

Llibres tècnics

Coberta - Monografia tècnica 14. Fontserè, el terratrèmol de la Val d'Aran de 1923 i la continuïtat dels estudis sismològics a Catalunya

Fontserè, el terratrèmol de la Val d'Aran de 1923 i la continuïtat dels estudis sismològics a Catalunya (9 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 14. Any 2023.


Coberta - Monografia tècnica, 13. Atraure, descobrir i entendre! Manual per a l’elaboració de cartells interpretatius per a la divulgació de la geologia

Atraure, descobrir i entendre! Manual per a l’elaboració de cartells interpretatius per a la divulgació de la geologia (11 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 13. Any 2023.


Coberta - Monografia tècnica, 12. Identificació i traçabilitat de les masses forestals al massís del Montseny...

Identificació i traçabilitat de les masses forestals al massís del Montseny a partir de l'anàlisi espectral de sèries temporals de dades d'observació de la Terra (31 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 12. Any 2023.


Coberta - Monografia tècnica, 11. Geologia de la ciutat de Barcelona

Geologia de la ciutat de Barcelona. Coneixements, condicionants i aprofitaments d'una zona urbana complexa (43 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 11. Any 2022.


Coberta - Monografia tècnica 10. Els Episodis Regionals d’Esllavissades als Pirineus

Els Episodis Regionals d’Esllavissades als Pirineus

Col·lecció Monografies tècniques - 10. Any 2022. Inclou versió en castellà.


Coberta -  Holotips i neotips del Museu Geològic del Seminari de Barcelona 1868-2020

Holotips i neotips del Museu Geològic del Seminari de Barcelona 1868-2020 (ICGC i MGSB) (458 MB)

Col·lecció Catàlegs, 14. Any 2020. Inclou introducció amb castellà i anglès.


Coberta - Monografia tècnica 9. El servei de prevenció d'allaus a Catalunya

El servei de prevenció d'allaus a Catalunya. Coneixement i prevenció (27 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 9. Any 2020


Coberta - Monografia tècnica 8. El temporal Gloria (19-23/01/2020). Els efectes dels processos geològics sobre el territori

El temporal Gloria (19-23/01/2020). Els efectes dels processos geològics sobre el territori (20 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 8. Any 2020


Coberta - Monografia tècnica 7. Les textures de les roques. Recull de les textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya

Les textures de les roques. Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya (22 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 7. Any 2020


Excursiones geológicas por la Cataluña Central. XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Manresa, 2016 (28 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 6. Any 2016


XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología (52 MB)

Manresa, 2016


Geoquímica ambiental de Catalunya. Recull d'articles (19 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 5. Any 2016


Els sòls de Catalunya. Val d'Aran (6,6 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 4. Any 2015


El Terremoto de Lorca del 11 de Mayo de 2011. Informe de la inspección de los trabajos de campo realizados (26,4 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 3. Any 2011


Itinerarios edáficos por Cataluña: el Priorat, la Cerdanya y el Penedès (15,5 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 2. Any 2011

Comprar imprès


Els sòls de Catalunya. Conca Dellà (Pallars Jussà) (26 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 1. Any 2001

Comprar imprès


Montclús. Misteriós naixement i desaparició d'un poble

Col·lecció Llenguatge de les pedres. Any 2010

Comprar imprès


Terratrèmols a Catalunya: com prevenir-ne els efectes (11,7 MB)

Col·lecció Divulgació. Any 2009

Comprar imprès


Els terratrèmols dels segles XIV i XV a Catalunya (21 MB)

Any 2006

Comprar imprès


Fotogrametría digital

Toni Schenk. Any 2002

Comprar imprès


Algorithms and methods for robust geodetic kinematic positioning

Julià Talaya. Any 2003

Comprar imprès


Estudi geològic del vessant sud del Pirineu oriental i central: evolució cinemàtica en 3D

Jaume Vergés. Any 1999

Comprar imprès


Quantificació de les deformacions verticals recents a l'est de la Península Ibèrica a partir d'anivellaments topogràfics de precisió

Jordi Giménez. Any 1998


Object-oriented technologies and beyond for software generation and integration in Geomatics

José Antonio Navarro. Any 1998

Comprar imprès


Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya

Antoni Tulla. Any 1994


Projecte CASI (P1): Agricultura. Detecció de conreus intensius de regadiu en el Maresme

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994


Projecte CASI (P2): Vegetació. Susqueda i Sau

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994


Projecte CASI (P3): Vegetació. Montseny

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994


Projecte CASI (P4). Inventari forestal (Solsonès)

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

Comprar imprès


Projecte CASI (P5). Anàlisi de la qualitat de l'aigua litoral

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994


Projecte CASI (P6): Geomorfologia. Riu Segre

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994


Structural Aspects of Hybrid Networks in Geodesy and Photogrammetry

Ismael Colomina. Any 1993

Comprar imprès


Determinació del geoide UB91 a Catalunya

M. A. Andreu, C. Simó. Any 1992

Comprar imprès


Creixement urbà i agents de la producció de l'espai: el cas de la ciutat de Lleida. 1940-1989

Joan Vilagrasa. Any 1990

Comprar imprès


Contribució geomorfològica a l'estudi dels espais supraforestals pirinencs. Gènesi, organització i dinàmica dels models glacials i periglacials de la Cerdanya i l'Alt Urgell

Antonio Gómez. Any 1988

Comprar imprès


Característiques climatològiques de la precipitació en la franja costera mediterrània de la Península Ibèrica

Javier Martín. Any 1987

Comprar imprès


Automatització de la Biblioteca de l'ICC. Manual de l'usuari

Lina Gomila. Any 1986


Estudi sobre la classificació de la cartografia

Jaume Massó [et al.]. Any 1985


ISBD(CM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a documents cartogràfics

IFLA. Any 1985


Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització

Juli Moll [et al.]. Any 1985