• Imprimeix

Llibres tècnics

Coberta - Monografia tècnica, 12. Identificació i traçabilitat de les masses forestals al massís del Montseny...

Col·lecció Monografies tècniques - 12. Any 2023.


Coberta - Monografia tècnica, 11. Geologia de la ciutat de Barcelona

Geologia de la ciutat de Barcelona. Coneixements, condicionants i aprofitaments d'una zona urbana complexa [PDF, 43 MB]

Col·lecció Monografies tècniques - 11. Any 2022.


Coberta - Monografia tècnica 10. Els Episodis Regionals d’Esllavissades als Pirineus

Col·lecció Monografies tècniques - 10. Any 2022. Inclou versió en castellà.


Coberta -  Holotips i neotips del Museu Geològic del Seminari de Barcelona 1868-2020

Holotips i neotips del Museu Geològic del Seminari de Barcelona 1868-2020 (ICGC i MGSB) [PDF, 458 MB]

Col·lecció Catàlegs, 14. Any 2020. Inclou introducció amb castellà i anglès.


Coberta - Monografia tècnica 9. El servei de prevenció d'allaus a Catalunya

Col·lecció Monografies tècniques - 9. Any 2020


Coberta - Monografia tècnica 8. El temporal Gloria (19-23/01/2020). Els efectes dels processos geològics sobre el territori

Col·lecció Monografies tècniques - 8. Any 2020


Coberta - Monografia tècnica 7. Les textures de les roques. Recull de les textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya

Col·lecció Monografies tècniques - 7. Any 2020


Col·lecció Monografies tècniques - 6. Any 2016


Manresa, 2016


Col·lecció Monografies tècniques - 5. Any 2016


Col·lecció Monografies tècniques - 4. Any 2015


Col·lecció Monografies tècniques - 3. Any 2011


Col·lecció Monografies tècniques - 2. Any 2011

Comprar imprès


Els sòls de Catalunya. Conca Dellà (Pallars Jussà)

Col·lecció Monografies tècniques - 1. Any 2001

Comprar imprès


Montclús. Misteriós naixement i desaparició d'un poble

Col·lecció Llenguatge de les pedres. Any 2010

Comprar imprès


Terratrèmols a Catalunya: com prevenir-ne els efectes [PDF]

Col·lecció Divulgació. Any 2009

Comprar imprès


Any 2006

Comprar imprès


Fotogrametría digital

Toni Schenk. Any 2002

Comprar imprès


Algorithms and methods for robust geodetic kinematic positioning [PDF]

Julià Talaya. Any 2003

Comprar imprès


Estudi geològic del vessant sud del Pirineu oriental i central: evolució cinemàtica en 3D [PDF]

Jaume Vergés. Any 1999

Comprar imprès


Quantificació de les deformacions verticals recents a l'est de la Península Ibèrica a partir d'anivellaments topogràfics de precisió [PDF]

Jordi Giménez. Any 1998


Object-oriented technologies and beyond for software generation and integration in Geomatics [PDF]

José Antonio Navarro. Any 1998

Comprar imprès


Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya [PDF]

Antoni Tulla. Any 1994


Projecte CASI (P1): Agricultura. Detecció de conreus intensius de regadiu en el Maresme [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994


Projecte CASI (P2): Vegetació. Susqueda i Sau [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994


Projecte CASI (P3): Vegetació. Montseny [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994


Projecte CASI (P4). Inventari forestal (Solsonès) [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

Comprar imprès


Projecte CASI (P5). Anàlisi de la qualitat de l'aigua litoral [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994


Projecte CASI (P6): Geomorfologia. Riu Segre [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994


Structural Aspects of Hybrid Networks in Geodesy and Photogrammetry [PDF]

Ismael Colomina. Any 1993

Comprar imprès


Determinació del geoide UB91 a Catalunya [PDF]

M. A. Andreu, C. Simó. Any 1992

Comprar imprès


Creixement urbà i agents de la producció de l'espai: el cas de la ciutat de Lleida. 1940-1989 [PDF]

Joan Vilagrasa. Any 1990

Comprar imprès


Contribució geomorfològica a l'estudi dels espais supraforestals pirinencs. Gènesi, organització i dinàmica dels models glacials i periglacials de la Cerdanya i l'Alt Urgell [PDF]

Antonio Gómez. Any 1988

Comprar imprès


Característiques climatològiques de la precipitació en la franja costera mediterrània de la Península Ibèrica [PDF]

Javier Martín. Any 1987

Comprar imprès


Automatització de la Biblioteca de l'ICC. Manual de l'usuari [PDF]

Lina Gomila. Any 1986


Estudi sobre la classificació de la cartografia [PDF]

Jaume Massó [et al.]. Any 1985


ISBD(CM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a documents cartogràfics [PDF]

IFLA. Any 1985


Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització [PDF]

Juli Moll [et al.]. Any 1985