• Imprimeix

WMS Cartografia topogràfica 1:1.000

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_ct1m/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes disponibles

Nom capa

Versió

Rang d'escales

Polígons

V21_PL

v2.1

1:500

1:1.000

V22_PL

v2.2

1:500

1:1.000

Línies

V21_LN

v2.1

1:500

1:1.000

V22_LN

v2.2

1:500

1:1.000

Punts

V21_PN

v2.1

1:500

1:1.000

V22_PN

v2.2

1:500

1:1.000

Textos

V21_TX_ANNO

v2.1

1:500

1:1.000

V22_TX_ANNO

v2.2

1:500

1:1.000

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/icc_ct1m/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=380100,4562100,380200,4562200&WIDTH=512&HEIGHT=512&LAYERS=V21_PL,V22_PL,V21_LN,V22_LN,V21_PN,V22_PN,V21_TX_ANNO,V22_TX_ANNO&STYLES=&FORMAT=jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE