• Imprimeix

Sobre les capes addicionals

Senyals geodèsics

La capa de vèrtexs, creada a partir d'un projecte específic recent (ETRS89), pot no coincidir amb la cartografia pel desfasament temporal en l'origen de les dades, però l'actualització constant d'aquesta cartografia ja té en compte aquestes dades.

Més informació

 

Cims

La capa de cims, creada a partir d'un projecte específic recent, pot no coincidir amb la cartografia pel desfasament temporal en l'origen de les dades, però l'actualització constant d'aquesta cartografia ja té en compte aquesta nova informació.

Aquests cims s'han calculat a partir d'un senyal geodèsic proper monumentat, realitzant una anivellació geomètrica per a determinar el punt més alt (del cim). Aquest punt ha de ser imperativament un punt natural estable i en cap cas pot tractar-se d'un element antròpic (construcció humana) o un munt de rocs apilats per la mà humana. Un cop mesurat el senyal geodèsic amb GPS i precisió decimètrica i cota el·lipsoïdal, es determina la cota ortomètrica extraient l'ondulació del geoide EGM08D595. Posteriorment s'ha afegit el desnivell entre el senyal i el cim.

Més informació