• Imprimeix

Altimetria

Gràfica del perfil altimètric

1. Podeu obtenir una gràfica del perfil de les cotes de les coordenades que integren les línies que dibuixeu sobre el mapa. Per a això, només cal acceptar la finestra amb la pregunta corresponent que apareix per pantalla a l'acabar de fer el dibuix d'una polilínia.


2. Podeu obtenir la gràfica del perfil altimètric entre dos punts utilitzant l'eina indicada:

Quan hagueu seleccionat dos punts, es mostrarà una gràfica amb un màxim de 100 punts interpolats en la mateixa distància en la línia definida entre el punt inicial i el final. Si voleu obtenir la màxima precissió possible, dibuixeu una línia de màxim 1.000 metres entre l'inici i el final, aleshores la distància serà màxim de 5 metres entre cada punt (amb un màxim de 200 punts).

Aquesta operació pot trigar una estona, preguem sigueu pacients.