• Imprimeix

Nomenclatura dels fitxers

La distribució estàndard de cada full consisteix en la tramesa d'un arxiu comprimit (ZIP) que conté 8 mapes, cadascun d'ells corresponent a una variable biofísica.

Tot seguit es mostra l'estructura dels noms com la concatenació (//) de les diferents parts variables (entre <>) descrites a continuació.

Nom dels fitxers de distribució

<acrònim-producte>//'v'//<versió-espec-producte>//<format>//<versió-implem-format>//<fase>//[<id-full>]//<codi-agrupació-contingut>//<marc-referència>//{'r'//<revisió>//<correcció>]//'.'//<extensió>

Exemple: mvba20mv10tf0f1605s1r010.zip

on:

 • <acrònim-producte>: és l'acrònim assignat al producte.
 • <versió-espec-producte>: és el número de versió del producte (nn), coincideix amb la versió de les especificacions del producte. La numeració s'inicia en 10.
 • <format>: indica el format de distribució del conjunt de dades, tf per al format Tiff o GeoTiff.
 • <versió-implem-format>: dígit que indica canvis en la versió del format de distribució (n).
 • <fase>: caràcter que identifica el producte com a producte final (f).
 • <id-full>: és l'identificador del full amb dos dígits per a la columna i dos per a al fila;
 • <codi-agrupació-contingut>: és el codi que identifica el conjunt d'arxius agrupats per a la seva distribució, s identifica dades ràster sense toponímia ni caràtula.
 • <marc-referència>: pren el valor 1 per les dades en ETRS89 UTM 31N.
 • <revisió>: és el número de revisió a què corresponen les dades del full i subconjunt (nn).
 • <correcció>: és el dígit per indicar la correcció. Indica si les dades d'una revisió s'han modificat una vegada distribuïdes.
 • <extensió>: .zip

Nom dels fitxers de dades

<acrònim-producte>//'v'//<versió-espec-producte>//<format>//<versió-implem-format>//<fase>//[<id-full>]//[<codi-subconjunt>]//<marc-referència>//{'r'//<revisió>//<correcció>]//'.'//<extensió>

Exemple: mvba20mv10tf0f1605ba1r010.tif

on:

 • <acrònim-producte>: és l'acrònim assignat al producte.
 • <versió-espec-producte>: és el número de versió del producte (nn), coincideix amb la versió de les especificacions del producte. La numeració s'inicia en 10.
 • <format>: indica el format de distribució del conjunt de dades, tf per al format Tiff o GeoTiff.
 • <versió-implem-format>: dígit que indica canvis en la versió del format de distribució (n).
 • <fase>: caràcter que identifica el producte com a producte final (f).
 • <id-full>: és l'identificador del full amb dos dígits per a la columna i dos per a al fila;
 • <codi-subconjunt>: és el codi que identifica el subconjunt de dades. La codificació del subconjunt (2 dígits) per als arxius és:
  • ca - Carboni aeri total (CAT)
  • ba - Biomassa aèria total (BAE)
  • va - Volum amb escorça (VAE)
  • ab - Àrea basal (AB)
  • bm - Biomassa foliar (BF)
  • fc - Fracció de cabuda coberta (FCC)
  • db - Diàmetre normal mitjà (DBH)
  • hm - Alçada mitjana (Hm)
 • <marc-referència>: pren el valor 1 per les dades en ETRS89 UTM 31N.
 • <revisió>: és el número de revisió a què corresponen les dades del full i subconjunt (nn).
 • <correcció>: és el dígit per indicar la correcció. Indica si les dades d'una revisió s'han modificat una vegada distribuïdes.
 • <extensió>: és l'extensió del fitxer: tif per al format GeoTIFF.