• Imprimeix

Producció de mapes

2000 Combined census of motor traffic and inventory of standards and parametres on main international traffic arteries of Europe = Recensement 2000 de la circulation motorisée et inventaire des normes et des paramètres principaux des grandes routes de trafic international en Europe

Realització i impressió d’un mapa del cens del trànsit d’Europa a escala 1:5.000.000 i deu ampliacions a escales 1:1.500.000 i 1:2.500.000 de diferents àrees geogràfiques. La informació temàtica del trànsit procedia de l’Institut d’Estudis Territorials i l’Institut Cartogràfic de Catalunya la va representar sobre la seva base cartogràfica amb informació de les principals vies de comunicació, els principals nuclis de població i les divisions administratives (1 capsa amb 11 mapes).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut d’Estudis Territorials de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya; Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya.

Finançament: Nacions Unides, Comissió Econòmica per Europa, Divisió de Transports, Ginebra, Suïssa.


Cartografia topogràfica 1:100.000 per a la República Argentina (2000-2004)

Projecte de quatre anys de durada que va consistir en l’elaboració de cartografia topogràfica a escala 1:100.000 sobre el 40% del territori de la República Argentina (aproximadament 1.00.000 km2) i comptà amb una total de 728 fulls. Es va compilar i elaborar la base cartogràfica numèrica amb escala de referència 1:100.000; es va aprovisionar una base de dades estructurada amb informació toponomàstica, un sistema d’informació geogràfica adient per a l’emmagatzematge i la gestió de tota la cobertura digital del país i un equip informàtica amb els programes d’ordinador per instal·lar un sistema d’informació geogràfica amb aplicacions militars en l’exèrcit argentí. També es varen subministrar els equips informàtics per a la implementació d’un sistema de producció de mapes de línia, un sistema de generació de sortides cartogràfiques de producció limitada i un sistema de captura primària de dades embarcat en avió que permetia proporcionar informació hiperespectral georeferenciada. El projecte va incloure la transferència tecnològica a l’IGM per tal que pogués completar la producció d’aquesta cartografia en el seu territori; per això es va establir la cadena de producció, es va instal·lar un sistema complet amb el software de l’ICC i es formaren els tècnics de l’IGM.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Geográfico Militar de Argentina (IGM), Buenos Aires, Argentina.

Finançament: Instituto Geográfico Militar de Argentina (IGM), Ministerio de Defensa, Buenos Aires, Argentina.


Cartografia turística dels Pirineus 1:50.000 (1999-2001)

Va consistir en la coedició del recobriment cartogràfic transfronterer dels Pirineus a escala 1:50.000, concebut com una sèrie de mapes temàtics d’interès excursionista destinats a cobrir amb cinc fulls diversos sectors del vessant sud dels Pirineus. Aquests fulls corresponen als següents sectors: Andorra-Cerdanya-Pedraforca-Cadí-Moixeró, Pica d’Estats-Parc Nacional d’Aigüestortes-Val d’Aran, Aneto-Posets-Vall de Bielsa, Balaitús-Vignemale-Mont Perdut-Parc Nacional d’Ordesa i Roncal-Ansó-Hecho-Pic d’Orhy-Bisaurin.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Randonnées Pyrénéennes, Tarbes-Ibos, França.

Finançament: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Randonnées Pyrénéennes, Tarbes-Ibos, França.

 

Cartografia topogràfica 1:100.000 per a la República Argentina (1999-2003)

Projecte de quatre anys de durada que va consistir en l’elaboració de cartografia topogràfica a escala 1:100.000 sobre el 40% del territori de la República Argentina (aproximadament 1.000.000 km2) i comptà amb un total de 728 fulls. Es va compilar i elaborar la base cartogràfica numèrica amb escala de referència 1:100.000. Es va aprovisionar una base de dades estructurada amb informació toponomàstica, un sistema d’informació geogràfica adient per a l’emmagatzemament i la gestió de tota la cobertura digital del país i un equip informàtic amb els programes d’ordinador per instal·lar un sistema d’informació geogràfica amb aplicacions militars en l’exèrcit argentí. També es subministraren els equips informàtics per a la implementació d’un sistema de producció de mapes de línia, un sistema de generació de sortides cartogràfiques de producció limitada i un sistema de captura primària de dades embarcat en avió que permetia proporcionar informació hiperespectral georeferenciada. El projecte va incloure la transferència tecnològica a l’IGM per tal que pogués completar la producció d’aquesta cartografia en el seu territori; per això es va establir la cadena de producció, es va instal·lar un sistema complet amb el programari de l’ICC i es van formar els tècnics de l’IGM.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Geográfico Militar de Argentina (IGM), Buenos Aires, Argentina.

Finançament: Instituto Geográfico Militar de Argentina (IGM), Ministerio de Defensa, Buenos Aires, Argentina.


Cartografia agroecològica a Namíbia (1998-2000)

La participació de l’ICC en aquest projecte de cooperació va consistir en l’elaboració de la cartografia de Namíbia a escala 1:1.000.000 (615.000 km2), del sector NE del país a escala 1:250.000 (190.000 km2) i de tres àrees d’interès especial a 1:100.000 (20.000 km2) i la incorporació de les dades obtingudes en un SIG. La cartografia es va realitzar a partir de la interpretació d’imatges del satèl·lit Landsat-TM i de fotografies aèries. Per procedir a la localització de punts de control per a l’ajustament del model de correcció de les imatges, l’ICC va adquirir cartografia topogràfica a escala 1:50.000 del país.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministry of Agriculture, Water and Rural Development, Namíbia; The National Planning Comission, Namíbia; Agencia Española de Cooperación Internacional.

Finançament: Agencia Española de Cooperación Internacional.


Mapes del cens de trànsit d’Europa 1995 (1997-1998)

Realització d’un mapa del cens de trànsit d’Europa a escala 1:5.000.000 i de deu ampliacions a escales 1:1.500.000 i 1:2.500.000 de diferents àrees geogràfiques. La informació de trànsit es disposa sobre una base amb informació sobre les principals vies de comunicació, els principals nuclis de població i les divisions administratives existents el 1995.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Pla Territorial Metropolità de Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya.

Finançament: Nacions Unides, Comissió Econòmica per Europa, Divisió de Transports, Ginebra, Suïssa.

 

Mapa topogràfic i ortofotomapa d’Andorra 1:5.000 (1997-1998)

Obtenció d’una base cartogràfica numèrica tridimensional que abasta les 64.752 hectàrees del territori andorrà i una banda de 50 metres del territori dels estats veïns a partir de la frontera. Per complementar el projecte, es generaren 74 ortofotos a la mateixa escala i amb recobriment de tot el territori a partir d’un vol en color a escala 1:16.000.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

 

Carta topogràfica de la República de Veneçuela 1:250.000. Caracas NC 19-8 (1996-1997)

Realització del primer full digital de la Carta topogràfica de la República de Veneçuela. Per realitzar-la es varen fotointerpretar imatges captades pel satèl·lit Landsat durant gener i febrer de 1994. Les corbes de nivell, amb equidistància de 100 metres, i l’ombrejat del relleu es varen generar a partir de la base de dades d’elevacions de Caracas.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Caracas, Veneçuela.

Finançament: Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Caracas, Veneçuela.


Mapa geològic Paraje Castaño Nuevo 1:100.000 (Argentina) (1995-1998)

Realització de la cartografia geològica a escala 1:100.000 d’una zona d’Argentina. El primer pas per generar la cartografia de base necessària fou la generació d’una ortoimatge a escala 1:100.000 de la zona d’estudi a partir d’una imatge del satèl·lit SPOT. Per això es recolzaren alguns punts de camp, es va procedir a l’ajustament dels paràmetres que defineixen la geometria del sensor i es va construir la imatge de sortida. Paral·lelament, es va desenvolupar el treball de camp necessari. D’ambdues fonts d’informació es va generar una síntesi geològica a escala 1:100.000.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); AURENSA, Madrid, Espanya.

Finançament: Subsecretaría de Minería de la Nación de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de Argentina, Buenos Aires, Argentina.


Carta topogràfica de la República Argentina 1:250.000. San Nicolás de los Arroyos (1995-1996)

Es tracta d’un projecte pilot realitzat a partir de la fotointerpretació d’imatges de satèl·lit captades pel sensor Thematic Mapper (TM) del satèl·lit Landsat-5 durant gener i febrer de 1994. Les corbes de nivell, la hipsometria i l’ombrejat del relleu es generaren a partir de la base de dades d’elevacions d’Argentina.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Geográfico Militar de Argentina (IGM), Buenos Aires, Argentina.

Finançament: Instituto Geográfico Militar de Argentina (IGM), Ministerio de Defensa, Buenos Aires, Argentina.


Cartografia turística dels Pirineus 1:50.000 (1993-2000)

Projecte de col·laboració per al desenvolupament i la difusió de la cartografia en general. Va consistir en la coedició del recobriment cartogràfic transfronterer dels Pirineus a escala 1:50.000, concebut com a una sèrie de cartografia temàtica d’interès turístic-excursionista destinada a cobrir amb 7 fulls la totalitat de la vessant sud dels Pirineus.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Randonnées Pyrénéennes, Tarbes-Ibos, França.

Finançament: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Randonnées Pyrénéennes; ajut Interreg II de la Unió Europea.


Mapa general dels Pirineus 1:1.000.000 (1991-1992)

L’objectiu d’aquest projecte fou l’edició del Mapa general dels Pirineus 1:1.000.000. L’ICC va participar en l’elaboració del mapa, amb la coordinació i execució de la informació relativa a Catalunya. Mapa editat per l’Institut Géographique National de França i el Instituto Geográfico Nacional d’Espanya, en el si de la cooperació transfronterera de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Comunitat de Treball dels Pirineus (Andorra, Aragó, Aquitània, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló, Navarra, País Basc, Migdia-Pirineus); Institut Géographique National (IGN), París, França; Instituto Geográfico Nacional (IGN), Madrid, Espanya.

Finançament: Comunitat de Treball dels Pirineus (Andorra, Aragó, Aquitània, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló, Navarra, País Basc, Migdia-Pirineus).


Mapa de les regions mediterrànies. Accessibilitat a les infraestructures del transport 1986-1988. Escala 1:3.500.000 (1990)

L’objectiu d’aquest projecte fou l’edició d’un mapa de la conca mediterrània i els països riberencs. S’hi representen les principals infraestructures de transport (autopistes, carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports) i la seva accessibilitat (temps d’accés).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Centre Europeu per al Desenvolupament Regional (CEDRE); Comissió Interregional per al Transport ala Mediterrània; Institut Català per al Desenvolupament del Transport, Barcelona, Espanya; Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanya.

Finançament: Unió Europea; Centre Europeu per al Desenvolupament Regional (CEDRE).

 

Mapa general turístic dels Pirineus 1:400.000 (1990)

L’objectiu del projecte fou l’edició del Mapa general turístic dels Pirineus 1:400.000. L’ICC va participar en l’elaboració del mapa, amb l’aportació de la informació relativa a Catalunya, especialment la toponímica i la turística. El mapa fou editat per l’Institut Géographique National de França, el Instituto Geográfico Nacional d’Espanya i Randonnées Pyrénéennes, en el si de la cooperació fronterera de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Comunitat de Treball dels Pirineus (Andorra, Aragó, Aquitània, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló, Navarra, País Basc, Migdia-Pirineus); Institut Géographique National (IGN), París, França; Instituto Geográfico Nacional (IGN), Madrid, Espanya; Randonnées Pyrénéennes, Tarbes-Ibos, França.

Finançament: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), Madrid, Espanya; DATAR, França; Comunitat de Treball dels Pirineus (Andorra, Aragó, Aquitània, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló, Navarra, País Basc, Migdia-Pirineus).