• Imprimeix

Notícia 448 - Nou visor per observar la classe de capacitat agrològica dels sòls de Catalunya

24/3/21 13.03

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), ha publicat un nou visor que permet observar la classe de capacitat agrològica dels sòls cartografiats fins al moment a Catalunya dins del programa de cartografia de sòls a escala 1:25 000 de l'ICGC.

Accedeix al Visor Geoíndex Capacitat agrològica dels sòls
El nou visor facilita informació de gairebé 600 000 ha del territori de Catalunya, 148 155 de les quals s'han pogut incorporar al visor mitjançant l'acord signat entre el DARP i l'ICGC l'any 2020.  

La capacitat agrològica és una forma d'agrupar els sòls basada en la seva capacitat per a produir, de forma sostenible, els cultius més habituals d'una zona. Establir la capacitat agrològica d'un sòl equival, per tant, a classificar el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua d'aquesta capacitat.

La caracterització de la capacitat agrològica dels sòls permet classificar qualsevol sòl en una de les vuit (I-VIII) classes establertes al sistema, en funció de les seves característiques intrínseques i les de l'entorn on està ubicat.

Aquestes classes, inicialment definides al Soil Conservation Service del Departament d'Agricultura dels Estats Units d'Amèrica, han estat adaptades a les nostres condicions pel Ministerio de Agricultura, Pesca i Alimentación i modificades per la Secció d'Avaluació de Recursos Agraris del Servei de Producció Agrícola del DARP.