• Imprimeix

Notícia 403 - Finalització de l'itinerari de Gestió de la geoinformació per al disseny de productes i serveis del màster UAB-ICGC

12/5/20 13.14

El 30 d'abril de 2020 es van defensar els treballs finals de l'itinerari Gestió de la geoinformació per al disseny de productes i serveis, que coordina l'ICGC dins del Màster Oficial en Geoinformació organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), iniciat el 16 de setembre de 2019.

Com a treball final d'aquest itinerari, l'Institut va proposar als alumnes el repte que consistia en augmentar en 1 m2/hab. la coberta verda d'un ecosistema urbà reduint la vulnerabilitat de la població al fenomen de l'illa de calor urbana. Les propostes presentades havien de contenir un model de costos d'implementació, una anàlisi de riscos, una anàlisi d'impactes i un pla de treball. Aquests projectes s'havien de desenvolupar sobre les bases europees de projectes de recerca i desenvolupament Horizon 2020.

S'hi van presentar dues propostes: els alumnes Marc Solanich, Clara Terradellas i Albert Juan van presentar-ne una sobre on implementar corredors verds atenent l'orientació espacial dels carrers, règim de vents, concentració de temperatures i anàlisi de població de risc; i els alumnes Maria José Gaete, Isabel Blasi Mateu Muñoz van presentar una altra proposta sobre el desenvolupament de corones de mobilitat i millora de la biodiversitat urbana, atenent a criteris climàtics i socioeconòmics.

Tot i les dificultats derivades de la situació de confinament per la pandèmia de la COVID-19, la UAB i l'ICGC ha seguit telemàticament el calendari establert de les assignatures que mancaven impartir i han assignat als alumnes les pràctiques professionals per assolir els crèdits necessaris de la titulació de màster.

Proposta de corredors verds amb la seva priorització atenent criteris morfològics, de perillositat (illa de calor) i de vulnerabilitat, per al municipi de Sabadell com a zona pilot.