• Imprimeix

Notícia 378 - Imatges del litoral català per valorar l'episodi de fort onatge produït a l’inici de desembre de 2019

17/12/19 13.06

Una de les funcions de l'ICGC com a servei públic és difondre informació cartogràfica dels fenòmens naturals que es produeixen en el territori perquè sigui la base dels estudis que se'n derivin.

Dins d'aquest marc d'actuació, l'Institut ha publicat en el Visor de l'evolució de la costa les fotografies aèries del litoral de Catalunya captades abans i després de l'episodi del fort onatge dels dies 4-5 de desembre de 2019 amb l'objectiu de detectar els canvis esdevinguts i poder avaluar els danys materials causats.

Les imatges captades han estat processades per mostrar-les en el visor de forma georeferenciada i comparable amb les imatges del vol de costa realitzat el febrer de 2019 i amb les dels vols d'anys anteriors.

L'avió ha estat equipat amb una càmera fotogramètrica i les imatges s'han captat amb una resolució espacial de 10 cm. El recobriment comprèn:

  • Des de Roses fins a Castelldefels, captades el 7 de desembre.
  • Des del Delta de l'Ebre fins al Vendrell (restriccions operatives no van permetre volar la part central del Vendrell a Castelldefels), captades el 10 de desembre.

Cliqueu aquí per a més informació sobre la dinàmica de costa.