• Imprimeix

L’ICGC ha desenvolupat una aplicació web per visualitzar dades de l’Idescat amb mapes interactius

19/7/23 13.15
  • L’aplicació web permet generar mapes interactius a partir de l’estadística oficial.
  • Aquesta eina és innovadora perquè es basa en el nou format JSON-stat, que possibilita la creació dinàmica de visualitzacions.

 

L’ICGC ha desenvolupat una aplicació web per a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que facilita l’accés a dades a través de mapes interactius.

Es tracta d’una eina innovadora per 2 motius:

  • Les dades es transmeten en el format JSON-stat, utilitzat també per altres instituts d'estadística de tot el món, com ara el mateix Eurostat. Aquest format no només transmet les dades sinó també les indicacions sobre com mostrar-les a l’usuari.
  • Això permet que els mapes es puguin generar dinàmicament, a partir de les dades estadístiques que arriben dels servidors. Es resol, així, el problema històric d’actualitzar la cartografia cada vegada que s’actualitzen les dades, de manera que l’usuari té la seguretat que veu la informació actualitzada.

La generació dinàmica de mapes treballada per l’ICGC permetrà a l’Idescat mostrar qualsevol estadística en aquest format, de manera molt àgil.

El primer mapa que s’ha treballat amb aquesta aplicació correspon a l’Índex Socioeconòmic Territorial (IST). L’IST és un índex relatiu, sense unitats de mesura, que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població relacionades amb la situació laboral, el nivell educatiu, la immigració i la renda. S'estableix un valor de referència per a Catalunya igual a 100 i un valor per a cada unitat territorial en comparació amb el valor mitjà de Catalunya. L’aplicació web ofereix la possibilitat de visualitzar les dades per a diferents àmbits geogràfics (comarques, municipis, agrupacions censals i seccions censals), amb geometries permanentment actualitzades als servidors de l’ICGC.

Per a l’ICGC, el desenvolupament d’aquesta aplicació webs’emmarca en una doble línia d’acció: Per una banda, seguim donant suport als organismes de Catalunya en la implementació d’eines innovadores per a mostrar geoinformació; per altra banda, contribuïm a fer arribar a la ciutadania les dades de què disposa l’Administració i n’impulsem la reutilització.

 

Enllaços

Nou visor: https://www.idescat.cat/dades/ist/mapes/

IST: https://www.idescat.cat/estad/ist

Captura de pantalla del visor de l’Índex socioeconòmic territorial. Amb la gradació de colors es mostra l’índex per a les agrupacions censals. Anar al visor.
Visor de l’Índex socioeconòmic territorial.