• Imprimeix

Conjunt de dades multi-resolució pel Mapa de cobertes de Catalunya (CatLC)

Conjunt complet d’imatges, aerotransportades i satèl·lit del Mapa de cobertes de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA)

La disponibilitat de grans conjunts de dades d'imatges etiquetades representa un dels punts d'inflexió en el progrés de les arquitectures basades en intel.ligència artificial. En el cas de dades d’observació de la Terra, només són disponibles, fins aquest moment, petits conjunts de dades etiquetades que cobreixen àrees petites.

CATLC és un conjunt de dades multiresolució de Catalunya, que ha estat acuradament etiquetat amb una gran varietat de classes de cobertura del sòl. El conjunt de dades inclou imatges preprocessades de l'ICGC i catàlegs de l'Agència Espacial Europea (ESA). CatLC té com a objectiu promoure i potenciar la comunitat internacional experta en observació de la Terra i intel.ligència artificial i estimular la innovació i la generació de productes derivats de cobertes del sòl.

CatLC compta amb imatges, aerotransportades i satèl·lit, per a la creació del Mapa de cobertes de sòl de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA). Les imatges es corresponen a adquisicions de l’any 2018 a diferents freqüències i resolucions espacials.

 

Totes les imatges estan en format GeoTiff, georeferenciades en la mateixa projecció, WGS84 UTM31N, i cobrint la mateixa extensió geogràfica:

 • UTM X Oest: 240000.
 • UTM X Est: 540000.
 • UTM Y Nord: 4780000.
 • UTM Y Sud: 4480000.

 

Reutilització de la informació

Logo CC BY 4.0

L’ús de les dades està subjecte a la llicencia Creative Common International Recognition 4.0.
Més informació

Conté dades Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC.

 

Es demana que totes les metodologies i resultats obtinguts pels diferents grups científics siguin compartits amb l’ICGC a través de l'email: catlc@icgc.cat

GitHub CatLC

Accedeix als recursos en línia

Dades de mostra

Mostres per a entrenament, proves i avaluació [ZIP; 285 kB]

Connector QGIS Open ICGC

Barra d’eines que permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC

Metadades

Dates, especificacions i altres dades

Visor

 

Descripció del conjunt de dades

El contingut del conjunt de dades es detalla a continuació:

 • Ortofoto RGB: Ortofoto amb els 3 canals visibles RGB a 1 metre de resolució espacial.
 • Ortofoto Infraroja: Canal infraroig a 1 metre de resolució espacial.
 • Sentinel-1: Composició mensual i anual de la imatge d’amplitud radar a 10 metres de resolució espacial.
 • Sentinel-2: Imatges Sentinel-2 de 10 canals pels mesos d’Abril i Agost a 10 metres de resolució espacial.
 • Dades Topogràfiques:
  • Aspect: Angle d’orientació de les pendents del terreny, en graus, a 5 metres de resolució espacial.
  • CHM: Model digital d’elevacions dels diferents elements del terreny, vegetació i edificacions per exemple, referenciat a la superfície del terreny a 1 metre de resolució espacial.
  • DEM: Model Digital d’Elevacions a 5 metres de resolució espacial.
  • DSM: Model Digital de la Superfície a 1 metre de resolució espacial.
  • Slope: Pendent del terreny, en graus, a 5 metres de resolució espacial.
 • Mapa de cobertes del sòl: Mapa de cobertes amb 41 classes creat pel ICGC a 1 metre de resolució espacial. Aquesta capa pot ser utilitzada per entrenar i validar durant el processament amb diferents tècniques d’IA.

Descàrrega

Les dades es poden descarregar directament des de l'adreça https://ftp.icgc.cat/descarregues/CatLCNet.

De totes maneres, degut al gran volum dels fitxers, es recomana descarregar fent servir el client FTP.

Servidor: ftp.icgc.cat | Usuari: descarregues01 | Contrasenya: descarregues01

Ortofoto (carpeta Orthophoto)

Sentinel-1 (carpeta S1)

Sèrie temporal Sentinel-1

Sentinel-2 (carpeta S2)

Topografia (carpeta DEM)

Mapa de cobertes ICGC (capeta Landcover)

 

Exemples del conjunt d’imatges disponible

Ortofoto RGB

Ortofoto Infraroja

Sentinel-1

Sentinel-2 Abril

Sentinel-2 Agost

Aspect

Digital Elevation Model

Slope

Digital Surface Model

Canopy Height Model

Landcover

 

Documento sin título

Class

Name

Color

Class

Name

Color

1

Conreus herbacis


22

"Eixample"


2

Horta, vivers i conreus forçats


23

Zones Urbanes laxes


3

Vinyes


24

Edificacions aïllades en l'espai rural


4

Oliverars


25

Àrees residencials aïllades


5

Altres conreus llenyosos


26

Zones verdes


6

Conreus en transformació


27

Zones industrials , comercials i/o de serveis


7

Boscos densos d'aciculifolis


28

Zones esportives i de lleure


8

Boscos densos de caducifolis, planifolis


29

Zones d'extracció minera i/o abocadors


9

Boscos densos d'esclerofil·les i laurifolis


30

Zones en transformació


10

Matollar


31

Xarxa viària


11

Boscos clars d'aciculifolis


32

Sòl nu urbà


12

Boscos clars de caducifolis, planifolis


33

Zones aeroportuàries


13

Boscos clars d'esclerofil·les i laurifolis


34

Xarxa ferroviària


14

Prats i herbassars


35

Zones portuàries


15

Bosc de ribera


36

Embassaments


16

Sòl nu forestal


37

Llacs i llacunes


17

Zones cremades


38

Cursos d'aigua


18

Roquissars i congestes


39

Basses


19

Platges


40

Canals artificials


20

Zones humides


41

Mar


21

Casc urbà


0

Fora de frontera


Informació relacionada